Arhive pe categorii: POEZII ALESE ..ale celor Mari

Citat

 

Rainer_Maria_Rilke,_1900

Elegia întâia

Cine, dacă-aş striga, m-ar auzi din cetele îngerilor?

Şi chiar dacă unul din ei dintr-o dată m-ar lua pe inima lui: aş pieri

de prea intensa lui fiinţare. Căci frumosul nu-i altceva

decât începutul cumplitului, pe care încă abia-l îndurăm,

şi dacă atât ne uimeşte, e pentru că, nepăsător, din dispreţ,

nu ne distruge. Şi orice înger e cumplit.

Şi astfel mă înfrânez şi într-un sumbru hohot de plâns înec

ademenitoarea chemare. Ah, cine ne-ar putea ajuta?

Nici îngeri, nici oameni, iar înţeleptele animale presimt şi ştiu

că nu ne simţim prea acasă în lumea asta tălmăcită.

Ne mai rămâne poate vreun arbore

pe-o costişă, pe care zilnic

să-l vedem iarăşi; ne rămâne strada de ieri

şi molateca încredere întârziată într-o obişnuinţă

căreia i-a plăcut la noi şi a rămas şi n-a mai plecat.

O, şi noaptea, noaptea când vântul încărcat de-al lumilor larg

ne mistuie chipul – cui nu i-ar rămâne, ea, cea pătimaş dorită,

lin dezamăgind, grea încercare pentru inima singuratică?

Este ea mai uşoară pentru îndrăgostiţi?

Ah, dar ei nu fac decât să-şi ascundă unul altuia soarta.

Asta nu o ştii încă? Aruncă din braţele tale golul

către spaţiile pe care le respirăm; poate că păsările

simţi-vor văzduhul lărgit cu un şi mai lăuntric zbor.

 

Da, primăverile aveau nevoie de tine. Multe stele

doreau să le simţi. Se ridica

spre tine un val din adâncul trecutului, sau

când treceai pe lângă-o fereastră deschisă,

ţi se dăruia o vioară. Totul era o solie.

Ai dus-o la împlinire? Nu erai mereu

distrat de-aşteptare, ca şi cum totul îţi prevestea

sosirea unei iubite? (Unde vrei s-o adăposteşti,

când în tine marile, străinele gânduri

intră şi ies, iar noaptea adesea rămân).

 

Dar dacă ţie ţi-e dor, îndrăgostitele cântă; nici pe departe

nu-i destul de nemuritor vestitul lor simţământ.

Cântă-le – aproape invidiate de tine – îndrăgostitele care-au fost părăsite

şi pe care chiar mai iubitoare le-ai aflat decât pe cele-alinate. Reîncepe

iarăşi şi iarăşi slăvirea ce n-o poţi nicicând desăvârşi;

adu-ţi aminte: eroul durează, – chiar şi căderea lui

e doar un pretext să existe: ultima-i naştere.

Dar pe îndrăgostiţi natura sleită

îi reia în sânu-i, ca şi cum n-ar avea destule puteri

pentru două asemenea împliniri. Gânditu-te-ai oare

destul la Gaspara Stampa (celebră poetă şi curtezană veneţiană din secolul XVI – n.r.), încât vreo fată de cel drag

părăsită, să-şi spună după sublima pildă

a acestei iubite: şi eu la fel ca ea să devin?

N-ar trebui ca în sfârşit aceste cele mai demult dureri

în noi să rodească? Nu este timpul ca, iubind,

să ne eliberăm de ce ne e drag şi tremurători să-l depăşim

precum săgeata arcu-l învinge, pentru ca în salt adunată

să devină mai mult chiar decât ea însăşi? Căci rămânere nu-i nicăieri!

 

Glasuri! Glasuri! Ascultă inimă, aşa cum numai

sfinţii odinioară-ascultau: încât uriaşa chemare

îi ridica din ţărână; dar ei, cei peste putinţă, rămâneau îngenuncheaţi

mai departe şi n-o luau în seamă.

Aşa ascultau. Nu, nici pe departe n-ai putea să înduri al Domnului

glas. Dar ascultă-acest suflu,

neîntrerupta veste ce din tăcere se încheagă.

Un murmur se înalţă acum, dinspre morţii tineri spre tine.

Oriunde mereu ai intrat, în biserici

din Roma sau Neapole, nu ţi-au mărturisit în şoaptă destinul lor?

Sau o inscripţie îţi apărea sublimă

ca acum, de curând, stela din Santa Maria Formosa.

Ce vor ei de la mine? să îndepărtez cu blândeţe

acea aparenţă de nedreptate, ce stinghereşte uneori

a duhurilor curată mişcare.

 

Fără-ndoială e straniu să nu mai locuieşti pe pământ,

să nu mai urmezi abea deprinsele-obiceiuri,

trandafirilor şi altor lucruri pline de făgăduinţi

să nu le mai dai înţelesul viitorului omenesc;

să nu mai fii ceea ce ai fost în nesfârşita nelinişte a mâinilor,

şi însuşi numele tău

să-l laşi deoparte ca pe o jucărie stricată.

Straniu, dorinţele să nu le mai doreşti. Straniu,

să vezi toate câte se legau între ele

fluturând de ici colo prin spaţiu. Trudnică şi plină de reînceputuri

e starea de moarte, până ce încetul cu încetul simţi cum te pătrunde

puţină veşnicie. – Dar cei vii fac toţi

greşeala că delimitează prea tare.

Îngerii (se spune) adesea nu ştiu prea bine

dacă merg printre cei vii sau printre cei morţi. Curentul eternităţii

târăşte vârstele toate prin amândouă tărâmuri

mereu cu el, şi pe-amândouă vuietul lui le copleşeşte.

 

Până la urmă cei aleşi timpuriu de moarte nu mai au nevoie de noi,

se dezvaţă de ce-i pământesc, aşa cum, crescând,

blând te desprinzi de sânul mamei. Dar noi, care

avem nevoie de taine atât de mari, noi pentru care adesea din jale

se naşte un suiş fericit -: am putea oare exista fără ei?

Este oare zadarnică legenda că odinioară, jelindu-l pe Linos,

muzica dintâi îndrăzni să străpungă stearpa-ncremenire;

că, abia în spaţiul înfricoşat pe care tânărul

aproape dumnezeiesc dintr-o dată pe vecie-l părăsise, golul intră

în acea vibraţie, care acum ne răpeşte, ne-alină, ne-ajută.

 

Elegia a doua

 

Orice înger e înfricoşător. Şi totuşi, vai mie,

vă invoc pe voi, păsări aproape muritoare ale sufletului,

ştiindu-vă bine. Unde sunt vremurile

lui Tobie, când pe umilul prag al casei cobora

unul din cei mai strălucitori dintre voi,

puţin travestit pentru călătorie şi care nu mai înfricoşa;

(un tânăr iscodind curios pe-un alt tânăr).

Dacă arhanghelul, primejdiosul, acum ar veni

dinapoia stelelor, dacă ar face un singur pas

coborând şi-apropiindu-se de noi: atât de tare s-ar zbate inima

încât zvâcnetul ei ne-ar ucide. Cine sunteţi voi?

 

Desăvârşiri ale zilei dintâi, voi răsfăţaţi ai Creaţiei,

creste înalte, piscuri împurpurate de auroră

ale oricărei Faceri, – polen al dumnezeirii dând în floare,

articulaţii de lumină, trecători, trepte, tronuri,

spaţii de esenţe, scuturi din desfătări,

tumulturi ale simţirii în furtunoasa-ncântare şi dintr-o dată, solitare

OGLINZI a căror iradiată frumuseţe

se recreează mereu şi mereu întorcându-se pe propriul chip.

Căci pentru noi, a simţi înseamnă să ne cheltuim; ah! noi

ne exalăm fiinţa; de la o flacără la alta

dăm tot mai stinsă mireasmă. Ne spune uneori cineva:

da, tu îmi pătrunzi în sânge, odaia asta, primăvara

se umplu de tine … Dar la ce bun? nu ne poate păstra,

dispărem în el şi pentru el. Iar pe ei, care-s atât de frumoşi,

o, cine-ar putea să-i păstreze? Neîncetat pe chipul lor

aparenţa se înalţă şi piere. Ca roua de pe iarba dimineţii

ceea ce suntem se ridică din noi, aşa cum se pierde căldura

dintr-o mâncare fierbinte. O! zâmbet, încotro? O! privire-nălţată -:

nou şi cald val care pleacă din inimă, se depărtează -:

vai mie: totuşi ACEASTA SUNTEM. Spaţiul fără de margini

în care ne-absoarbem păstrează vreo urmă, mireasma noastră?

Îngerii nu iau în adevăr decât numai ce este al lor, propriul lor suflu

sau, uneori, din greşeală, şi puţin din fiinţa noastră?

Suntem amestecaţi în trăsăturile lor, măcar atât cât nedesluşitul

pe chipul femeilor ce poartă ascunsul rod? Ei o trec cu vederea

în vâltoarea-ntoarcerii în ei înşişi. (Cum ar putea să-şi dea seama?)

 

Îndrăgostiţii, de-ar înţelege, ar putea să vorbească

ciudat în al nopţii văzduh. Fiindcă, pe semne, totul

ne tăinuieşte. Iată, arborii SUNT; casele

în care sălăşluim, dăinuie încă. Numai noi

trecem pe lângă toate ca un schimb aerian.

Şi toate se unesc să ne-ascundă-n tăcere, jumătate

de ruşine, poate, iar jumătate din negrăită speranţă.

 

Îndrăgostiţilor, voi care vă sunteţi de ajuns în calda voastră

îmbrăţişare şi care cunoaşteţi mulţumirea: pe voi vă întreb, ce suntem?

Voi vă cuprindeţi. Aveţi vreo dovadă?

Iată, mie uneori mi se întâmplă că mâinile mele se-mpreunează

şi îşi dau seama una de cealaltă, sau că faţa mea ofilită

în ele se cruţă. Aceasta îmi dăruie puţină conştiinţă

de mine însumi. Totuşi, cine numai pentru atât, ar îndrăzni SĂ FIE?

Voi însă, care sporiţi unul în extazul celuilalt

până ce el, covârşit,

imploră: DESTUL -; voi care în mâinile celuilalt

mai îmbelşugaţi deveniţi decât anii rodnici în struguri;

voi care uneori vă absorbiţi în preaplinul celuilalt:

pe voi vă întreb despre noi. Ştiu,

sunteţi atât de fericiţi în atingerea voastră

pentru că alintul vă păstrează,

pentru că locul pe care voi, suavii, îl acoperiţi

cu îmbrăţişarea voastră – nu piere; pentru că

sub voi simţiţi acolo vibrând dăinuirea fără prihană.

Astfel, îmbrăţişarea voastră vă făgăduieşte

aproape veşnicia. Şi totuşi, atunci când aţi învins

spaima primelor priviri şi dorul la fereastră tânjind,

şi cea dintâi plimbare-mpreună, O DATĂ doar în grădină:

îndrăgostiţilor, mai SUNTEŢI încă? Când unul pe altul

la buze vă duceţi spre-a vă soarbe: licoare la licoare,

o! cât de ciudat atunci cel care bea evadează din faptă.

Nu v-a mirat pe câte-o stelă atică prudenţa

gestului omenesc? Iubirea şi despărţirea nu erau oare

atât de blând aşezate pe umeri ca şi cum ar fi fost făcute

din altă substanţă decât a noastră? Amintiţi-vă mâinile,

cât de fără greutate se lasă, deşi torsul e-atât de puternic.

Aceşti stăpâni pe ei înşişi, ştiau: numai

atât ni-i cuprinsul, ATÂTA e numai al nostru, AŞA să ne-atingem;

mai puternic zeii ne strâng. Dar asta e treaba zeilor.

De-am putea şi noi să găsim o pură, îngustă, dăinuitoare

esenţă de omenesc, o fâşie de pământ roditor care să fie

al nostru între fluviu şi stâncă. Căci inima noastră

ne depăşeşte mereu ca şi ei.

Şi nu mai putem s-o urmărim cu privirile

în imagini în care se potoleşte, nici în

trupuri dumnezeieşti, în care sporind, se domoleşte.

 

 Elegia a treia

 

Una este să cânţi iubirea. Alta, vai, să cânţi

acel ascuns vinovat Zeu-fluviu al sângelui.

Iubitul – pe care ea şi-l recunoaşte de departe – ce ştie el

de Domnul-Desfăţului care, adesea, în inima singurătăţii sale,

înainte ca fata să vină să-l aline, adesea ca şi cum ea nu ar exista,

– ah! şiroind cât de adânc din necunoscut – îşi înălţa

fruntea de zeu, chemând noaptea la o nemărginită revoltă?

O, Neptun al Sângelui! Înfricoşătorul său trident!

O, întunecatul vânt al pieptului său, vuind într-o întortocheată scoică!

Ascultă cum noaptea se-nvolburează şi abisuri scobeşte. O, voi, stelelor,

nu coboară din voi pătimaşa-ncântare pe care iubitul

o aprinde pe chipul cel drag? Şi lăuntrica iluminare

pătrunzând chipul ei pur, nu este un har de la neprihănitele astre?

 

Vai, nici tu, nici mama sa

nu i-aţi încordat atât de intens arcul sprâncenelor întru aşteptare.

Nu pentru tine, copilă atât de fremătătoare alături de el, o, nu pentru tine

buzele sale se arcuiesc într-o mai rodnică icoană a simţirii.

Gândeşti tu, în adevăr, că venirea ta atât de aeriană

l-ar fi cutremurat aşa de intens, tu, care treci ca vântul prin zori?

Da, înspăimântatu-i-ai inima; totuşi, spaime mai de demult

l-au năpădit în fulgerarea inimii la-ntâlnirea cu tine.

Cheamă-l … dar pe de-a-ntregul îl vei chema din întunecatu-i ocol.

Neîndoielnic, el AR VOI, se desprinde; uşurat, se obişnuieşte puţin

în adăpostul inimii tale, se cuprinde şi se începe.

Dar oare s-a început el vreodată?

Mamă, TU ai fost cea care prunc l-ai făcut, tu ai fost cea care l-a început;

ţie nou ţi-a fost; pe ochii săi încă feciorelnici tu ai făcut

să se aplece o lume prietenă, ferindu-l de lumea străină.

Dar, ah! unde sunt anii când doar cu făptura ta zveltă

îl apărai de clocotitorul haos?

Multe aşa i-ai ascuns; odaia sa întunecată cu nebănuite primejdii,

în lumina duioşiei tale o înecai; din inima ta, nemărginit adăpost,

tu amestecai cuprins mai omenesc cu noptaticul său spaţiu.

Nu în beznă aşezat-ai tu lampa, ci cât mai aproape de-a fiinţei tale auroră,

şi ea strălucea parcă din prietenie.

Nu era troznitură pe care tu să n-o tălmăceşti surâzând,

ca şi cum ai fi ştiut CÂND podeaua are să joace …

Şi el asculta şi se alina. Aşa de multe prezenţa ta-naltă

gingaş ştia să-mplinească; înapoia dulapului se strecura

ascunsă sub mantie, soarta-i, şi-n pliurile

perdelei se potrivea, uşor şi nesigur, neliniştitul lui viitor.

 

Şi el însuşi, cum se odihnea, el cel alinat, sub somnoroasele

pleoape topind dulceaţa suavei tale alcătuiri

în preadulcele preludiu al lunecării în somn -:

PĂREA ocrotit… Dar LĂUNTRIC: cine-l apăra,

cine-i stăvilea, în adâncurile fiinţei sale, tălăzuirile începutului său dintâi?

 

Ah! atunci nici o prudenţă NU VEGHEA în cel ce dormea; dormind, da,

însă în ce visuri, în ce arşiţă: şi cum se lăsa de ele purtat!

El, virginală prezenţă, încă temător, cât era de înlănţuit,

captiv al lianelor cotropitoare ale devenirii sale lăuntrice,

a căror învârtejire deja supunea silnic tiparelor sale

creşterea-i sugurumătoare şi formele sale ameţitor schimbătoare

precum ale unei jivine fugărite. O! cum li se dăruia -. Iubi.

Îşi iubea Lăuntricul, sălbăticia acestui Lăuntric,

pădurea virgină din el, pe a cărei mută prăbuşire

în verde luminos inima sa poposea. Iubi. Părăsi pădurea

pentru a se afunda de-a lungul rădăcinilor sale dincolo în

măreaţa-i obârşie, unde mărunta-i naştere deja supravieţuise.

 

Iubind el coborî în sângele vechilor evuri, în genunile

unde colcăie Înfricoşătorul, încă ghiftuit de strămoşi. Şi fiecare

spaimă îl cunoştea, clipindu-i ca şi cum s-ar fi înţeles între ei.

Da, Înfricoşătorul zâmbit-a … Rareori,

Mamă, surâs-ai atâta de duios!

Cum putea să nu-l iubească văzând că-i zâmbeşte?

O, Mamă, ÎNAINTE de-a te iubi pe tine,

l-a iubit, în adevăr; şi când îl purtai în tine,

acela era dizolvat în fluidul ce-i înlesnea plămădirea.

 

Iată, iubirea noastră nu este asemeni cu-a florilor, într-un singur an

încheiată; atunci când iubim, o sevă

foarte străveche urcă în braţele noastre. O, copilă află ACEASTA:

că iubit-am ÎN noi, nu Unicul, nu Viitorul, ci

fermentarea unui noian; nu un singur copil,

ci toţi străbunii care, asemenea unui grohotiş de munte sfărâmat,

stau la temeliile noastre; ci albia secată a fluviului

apuselor mame -; ci acest întreg tărâm

fără glas menit unei zodii înnourate sau senine -: ACEASTA

– iată, copilo, fost-a înainte de tine.

 

Şi tu însăţi ce ştii? Ademenit-ai genunea timpilor duşi

în cel ce ţi-i drag. Ce fel de simţiri

au răzbătut şi izbucniră, eliberându-se,

din toate acele fiinţe captive? Ce femei

te-au urât acolo? Ce fel de bărbaţi

cumpliţi ai aţâţat în vinele adolescentului? Copiii morţi

năzuiau să vină spre tine … O, lin, cu blândeţe

împlineşte-i înainte, una din acele umile, îndrăgite treburi de fiece zi

care să-i dea siguranţă, – du-l, şi-alături de tine fă-l să simtă

de-aproape grădina, dăruieşte-i a nopţilor

precumpănire …

Păstrează-l! …

 

Elegia a patra

 

O, pomi ai vieţii, o, când iernatici?

Noi nu suntem una, în deplină comuniune. Nu suntem

uniţi printr-un acord ca păsările migratoare.

Depăşiţi şi zăbavnici, brusc silnicim vântul

şi ne prăbuşim într-o mlaştină nepăsătoare.

Noi înţelegem înflorirea şi ofilirea ca pe unul şi acelaşi timp.

Şi undeva hălăduiesc încă lei, şi nu cunosc –

atât timp cât maiestuoşi sunt – nici o slăbiciune.

 

Ci noi, când gândim la Unul, simţim deja în toată plenitudinea

copleşitoarea prezenţă a Celuilalt.

Duşmănie-i pentru noi cel care ni-i cel mai aproape. Îndrăgostiţii

nu se izbesc unul într-altul de zăgazuri mereu, ei care

îşi făgăduiseră largi zarişti, goană fabuloasă, o patrie?

Acolo, pentru un desen fulgurant de o clipă, trudnic,

un fundal contrastant ni se pregăteşte pentru-a vedea fugara imagine;

căci cu noi totul este foarte desluşit. Dar conturul lăuntric

al simţirii nu-l ştim: doar ceea ce-l modelează din afară.

Cine nu s-a aşezat plin de nelinişte

în faţa cortinei inimii sale?

Ea s-a deschis şi iată: decorul este cel al unui adio.

Uşor de înţeles. Ştiuta grădină,

şi uşor unduitoare: abia apoi intră Dansatorul.

 

Dar nu el ÎNSUŞI. Destul! Căci oricât de îndemânatec s-ar mişca,

el e deghizat şi devine un burghez

care intră în casă prin bucătărie.

Dar nu mai vreau aceste măşti umplute pe jumătate.

Nu. Mai curând păpuşa. Măcar ea e plină. Vreau paiaţa

şi sforile ei şi chipul ei

încropit din aparenţă. Aici. Mă aflu înainte-i.

Şi chiar când lămpile s-ar stinge, chiar când

mi s-ar spune: s-a sfârşit, asta a fost totul! – chiar dacă

dinspre scenă nu ar mai veni decât pustiul cu-al său curent de aer cenuşiu,

chiar de n-aş avea lângă mine nici unul din tăcuţii mei străbuni,

nici o femeie şi nici măcar băieţelul cu ochii căprui şi saşii;

eu totuşi rămân. Rămâne mereu ceva de văzut.

 

Nu am dreptate? Spune-mi tată, tu, care-ai cunoscut

gustul atât de amar al vieţii, gustând-o pe a mea,

tu, gustând încă pe măsură ce creşteam

primele iluzii tulburi ale neînduplecatei mele solii;

tu, care, chinuit de amarul iz al unui atât de straniu viitor,

iscodeai privirea-mi înceţoşată;

– o, tu, tată, care de când ai murit, atât de des

te nelinişteşti în mine, în nădejdea mea,

tu, care renunţi pentru mărunta mea soartă

la seninătatea aceea pe care doar morţii o au, aceste domnii

ale seninătăţii, – nu am dreptate? Şi voi, spuneţi-mi,

nu am dreptate, voi care mi-aţi dăruit iubirea voastră

pentru firavul meu început de dragoste, de la care mereu

mă-ntorceam, căci pentru mine spaţiul din chipul vostru,

atunci când îl iubeam, se pierdea în spaţiile lumii,

în care voi nu mai eraţi ….: când doresc să aştept

în faţa scenei de păpuşi, sau mai degrabă, nu, să privesc atât de intens

încât să devin numai privire, astfel ca la urmă

ca actor un Înger trebuie să se arate,

iar el ridică păpuşile din nou să joace.

 

Înger şi Păpuşă: iată în sfârşit un spectacol!

Atunci se armonizează ceea ce, cât suntem aici,

dezbinăm. Şi iată că din hora anotimpurilor noastre

se-nalţă spre noi întregul circuit al preschimbării. Atunci

jocul îngerului suie dincolo de noi. Iată, muribunzii

nu trebuie să-şi dea seama că tot ce înfăptuim noi

e doar simplu pretext. Nimic

nu-i el însuşi. O, ceasuri ale copilăriei,

când îndărătul figurilor nu se mai afla nimic decât

trecutul iar înaintea noastră deloc viitorul.

Fireşte, noi am crescut şi uneori am fost siliţi

să ne maturăm mai curând, pe jumătate din dragoste

pentru cei neavând nimic altceva decât că se făcuseră mari.

Şi totuşi, în singuratica noastră pribegie,

eram mulţumiţi cu tot ceea ce dăinuie şi stam acolo

în spaţiul care desparte lumea de jucărie,

în locul acela, dintru început

întemeiat pentru un eveniment pur.

 

Cine arată un copil, cum se ţine anume? Cine-l aşază

în constelaţie şi-i pune în mâini

măsura distanţei? Cine plămădeşte din pâine cenuşie,

ce se-ntăreşte, moartea copilului, – sau în gura-i rotundă

i-o lasă ca pe miezul

unui măr frumos?… Ucigaşii lesne

îi poţi înţelege. Dar aceasta: moartea,

întreaga moarte şi chiar ÎNAINTE de viaţă atât

de suav să o porţi şi să nu fii rău,

aceasta-i mai presus de cuvinte.

 

Elegia a cincea

(dedicată doamnei Hertha Koenig)

 

Spune-mi, cine SUNT ei, Rătăcitorii, aceştia puţin

mai efemeri decât noi, aceştia care de timpuriu dau năvală,

grăbiţi PENTRU CINE, – de dragul CUI, repeziţi de o voinţă mereu

nepotolită? Îi înşfacă, îi aruncă,

îi stoarce, îi încovoaie şi iarăşi îi prinde; ca şi cum aerul

ar fi unsuros, mai neted, ei lunecă-n jos

pe covorul ros şi tot mai subţiat de necontenitele lor salturi,

pe acest covor pierdut undeva în văile lumii.

Lipit ca un plasture, ca şi cum cerul mahalelor

ar fi rănit în acel loc pământul.

Şi abia, iată, ridicaţi în picioare,

luând acolo chipul majusculei primordiale

a prezenţei…, de-ndată de asemeni bărbaţii

cei mai puternici sunt rostogoliţi iarăşi,

ca dintr-o joacă, îl înşfacă neîncetat,

precum August cel tare, la masă,

o farfurie de cositor.

 

Ah! şi-n jurul acestui centru,

trandafirul contemplării:

înfloreşte şi se scutură. În jurul

acestui şteamp – pistilul – care, atins de propriu-i

polen al înfloririi, leagă din nou părelnicul fruct

al nemulţumirii, fără ca el niciodată s-o ştie, –

nemulţumire schiţând un uşor surâs prefăcut

şi lucind cu subţirea sa coajă ce stă să se frângă.

Şi-acolo, veştejitul, zbârcitul halterofil,

care-acum, bătrân, bate doar toba,

scufundat în pielea-i atât de largă

că pare-a fi încăput altădată doi oameni, iar unul

ar zăcea deja în cimitir, în timp ce celălalt,

aici, i-ar supravieţui, surd şi uneori puţin rătăcit

în pielea sa văduvită.

 

Bărbatul cel mai tânăr însă, dimpotrivă, –

ca şi cum ar fi fiul unei cefe şi al unei călugăriţe, – solid

şi bine-mplinit, în întregime numai muşchi şi naivitate.

 

O, voi,

de care o suferinţă, ce copil încă era,

se amuza ca de o jucărie,

în una din lungile-i convalescenţe…

Şi tu, cel care într-o cădere

aşa cum numai fructele o cunosc, tu care

fără a fi dat în pârg, zilnic de sute de ori te desprinzi din pomul

mişcării făurite de ele toate (şi care, mai iute ca apa,

străbate-ntr-o clipă primăvara, vara şi toamna) –

tu care cazi şi te izbeşti de mormânt:

uneori, într-un scurt interludiu, pe faţa ta o icoană-a iubirii

ia naştere, mamei tale, rarei ei duioşii menită;

totuşi, de-a lungul trupului tău,

uzat până la a nu mai avea relief,

acel chip sfios de-abia înfiripat se rătăceşte, se pierde… Şi iarăşi

bărbatul şi-a lovit palmele pentru un nou salt şi înainte ca pentru tine

o durere să devină vreodată mai desluşită,

aproape de inima ta mereu galopând, arsura din tălpi suind,

preîntâmpină izvorul suferinţei tale, şi dintr-o dată

în ochii tăi izbucnesc trupeştile lacrimi.

Şi totuşi, orbeşte,

surâsul …

 

Îngere! o, culege, ia în mâinile tale această delicată

floare de leac. Adu o glastră, păstreaz-o! Aşaz-o printre

acele bucurii nouă ÎNCĂ nedeschise: şi pe graţioasa urnă

slăveşte-o cu o înflorită, înaripată inscripţie:

„SUBRISIO SALTAT”

Apoi tu, fermecătoareo,

tu, ocolită tăcut

de cele mai încântătoare bucurii. Poate că

franjurile tale se bucură pentru tine -,

sau pe sânii tăi zvâcnind de tinereţe

mătasea de un verde metalic

infinit răsfăţată se simte şi nimic nu-i lipseşte.

Tu, mereu altfel, pe toate talerele şovăitoare

ale echilibrului, oferind fructul seninătăţii

în plină lumină sub umeri.

 

Unde, o, UNDE e locul – îl port în inimă –

unde ei sunt încă departe de A PUTEA, unde încă unul de pe celălalt

căzând, ca într-un neizbuit salt

a două animale stângaci împerecheate; –

unde greutăţile sunt încă apăsătoare,

unde pe vergile zădarnic învârtindu-se,

farfuriile încă se clatină …

 

Şi dintr-o dată în acest trudnic Niciunde, dintr-o dată,

locul cu totul negrăit, unde Preapuţinul pur

de neînţeles se preschimbă şi brusc

zvâcneşte în acel Preamult golit.

Acolo unde socoteala cu nenumărate cifre

iese din număr şi-n nimic se preface.

 

O, pieţe, o! pieţe-n Paris, nesfârşită scenă de spectacole,

unde modista, MADAME LAMORT,

împleteşte şi răsuceşte şi ţese

drumurile fără odihnă ale pământului, panglicele fără capăt

din care născoceşte mereu alte noduri şi funde şi flori,

cocarde, fructe artificiale

– toate cu false culori –

pentru pălăriile de iarnă ale destinului, vândute la preţ redus.

…………………………………………………………………………………

Îngere! ar fi un loc – dar pe care noi nu-l cunoaştem –

şi acolo, pe un covor inefabil, îndrăgostiţii

ce nu pot nicicând să ajungă aici la totala-mplinire,

şi-ar dezvălui cutezătoarele, înaltele icoane ale inimii lor avântate,

turnurile voluptăţii,

scările lor nicicând pământu-atingând, ci doar tremurător sprijinite

una de alta, – şi AR PUTEA

în faţa spectatorilor din zori, nenumăraţii morţi tăcuţi:

mereu ascunşii, de noi neştiuţii,

micii lor bănuţi de fericire, valoroşi în eternitate, cu-adevărat

înaintea celor doi surâzând în sfârşit

pe alinatul covor?

 

Elegia a şasea

 

Smochinule, de mult timp adânc înţeles am aflat în faptul

că tu aproape în întregime înflorirea o depăşeşti, pentru ca

lăuntric, în fructul tău timpuriu împlinit,

nesărbătorit să te pătrunzi de taina-ţi curată.

Asemeni ţevei fântânilor săltătoare, unduitoarele-ţi ramuri

seva o zoresc şi-n jos şi-n înalt, – şi netrezită aproape,

ţâşneşte din somn în bucuria celei mai dulci împliniri.

Iată, aidoma lui Dumnezeu în lebădă.

…Ci noi, ah, zăbovim,

în slava înfloririi şi ajunşi în inima fructului nostru

sosit prea târziu, – suntem trădaţi.

Rari sunt cei în care imboldul înfăptuirii se-avântă cu-atâta putere

că-i înalţă şi-i înflăcărează în deplinătatea inimii,

în timp ce, ca o mai suavă adiere a nopţii,

ispita-nfloririi, ca pe nişte petale, uşor atinge

pleoapa şi buzele adolescentine:

poate eroii şi poate cei aleşi de timpuriu de tărâmul de dincolo,

în vinele cărora moartea, acest Grădinar,

a desenat o cu totul altă arcuire.

Aceştia se-avântă-ntr-acolo, o iau înaintea surâsului lor,

precum atelajul carelor de luptă ale biruitorului rege

pe imaginile delicatelor basoreliefuri de la Karnak.

 

Uimitor de aproape-i eroul de cei morţi tineri.

Să dăinuie nu-l ispiteşte. Înălţarea sa-i fiinţare. Necontenit

se smulge din el însuşi şi se avântă în constelaţia mereu alta

a necurmatei sale primejdii. Acolo puţini s-ar putea afla. Dar,

destinul, pentru noi învăluit în tăcere şi beznă, dintr-o dată,

cu el se-nflăcărează şi-l cântă în inima învolburatei sale lumi.

Pe nimeni nu aud ca pe DÂNSUL. Dintr-o dată, ca un torent de aer,

mă străbate întunecatul său glas.

 

Atunci, cât de bucuros m-aş ascunde în faţa unui dor:

o, de-aş fi, de-aş fi un copil încă în devenire,

purtat în braţele a ceea ce voi fi, şi care ar citi despre Samson,

cum mama sa, la început stearpă, zămisli apoi totul.

Nu era el erou încă în sânul tău, o, mamă, nu-şi încerca

încă de-acolo, în adâncurile tale, alegerea?

Mii de alte făpturi în pântecul tău se zbăteau şi voiau EL să fie.

Dar iată: el înşfacă, înlătură, – alese şi izbuti.

Şi când dărâmă coloanele, aşa a fost că din lumea trupului tău

într-o lume mai strâmtă izbucni, în care

din nou alese şi izbuti. O, Mame ale Eroilor,

o, izvor de fluvii ce nu pot fi zăgăzuite! Voi, prăpăstii

în care, de pe crestele inimii lor, deja copile

se-aruncă, jertfe gemând, acestui fiu făgăduite.

Căci, furtunos, eroul străbătu popasurile dragostei,

fiece iubire purtându-l mai înalt, fiece bătaie de inimă

care-i fu închinată; şi, deja întorcându-se,

iată-l la sfârşitul surâsurilor, – altul.

 

Elegia a şaptea

 

Să nu mai fie nici o implorare; nu implorare, ci glas matur

să fie natura strigătului tău; în adevăr, tu ai striga preacurat

ca o pasăre, când suitorul anotimp o înalţă, aproape uitând

că este o vietate mâhnită şi nu numai o inimă singuratică -,

pe care-o aruncă-n seninul azurului,

în inima cerului. Ca şi pasărea

şi tu ai implora, aşa încât, nevăzută încă,

să te afle prietena, tăcută, în care se trezeşte pe-ncetul un răspuns

ce se înflăcărează ascultându-te, –

– cutezătoarei tale simţiri, simţirea ei arzătoare.

 

O, şi primăvara ar înţelege -, că nu există vreun loc

care să nu poarte sunetul Bunei-Vestiri. Mai întâi

acea firavă izbucnire întrebătoare, în jurul căreia, cu larguri

de linişti crescânde o domoleşte o zi pură ce-ncuviinţează.

Apoi treptele suitoare, treptele chemării urcând până la visatul

templu al viitorului -, apoi trilurile, – fântânile

a căror pătimaşă ţâşnire revărsarea o prevesteşte

într-un joc plin de făgăduinţi… Şi în faţa sa vara.

Nu doar numai dimineţile toate-ale verii -, nici numai

cum ele se preschimbă în zi strălucind în fecioria-nceputului.

Nu numai zilele, atât de duioase cu florile,

şi sus, puternice şi măreţe cu falnicii arbori.

Nu doar evlavia acestor învoalte puteri,

nici numai cărările, nu numai pajiştile în soare-apune,

nu numai, după o furtună târzie, acel suflu curat al limpezirii,

nu numai apropiatul somn şi acea presimţire, seara …

ci nopţile! Înaltele nopţi ale verii,

ci stelele, stelele acestui pământ.

O, într-o zi să nu mai exişti şi infinit să ştii

stelele toate: cum, o, cum le-am putut uita!

 

Iată, atunci mi-aş chema iubita. Dar nu numai EA

ar veni… – Ar veni din şubredele lor morminte

copile, care s-ar trezi şi-ar sta aici, lângă mine… Căci cum aş putea

să pun hotare chemării odată strigate? Cei scufundaţi năzuiesc

mereu să ajungă iar pe pământ. – Voi, copii,

un lucru odată-nsuşit, preţuieşte cât multe.

Să nu credeţi că Soarta-i mai mult decât condensarea Copilăriei;

de câte ori nu l-aţi întrecut pe cel drag, respirând,

gâfâind în goana preafericită după nimic, în libertatea pură.

 

Să fii aici, pe pământ, e minunat! Voi aţi ştiut aceasta, şi VOI, fetelor

cele prăbuşite şi aparent nimic nemaiavând -, voi rătăcind pe cele mai

duşmănoase uliţi ale oraşelor, voi – putreziciunii sau căderii

sortite. Căci a existat un ceas pentru fiecare, poate că nu

o oră întreagă, – ceva între două clipe, un răstimp

scăpând măsurilor timpului -, când ele-au avut o existenţă.

Au avut totul. Vinele pline de viaţă.

Ci noi uităm aşa de uşor ceea ce vecinul zeflemitor, râzând,

nu ni-l încuviinţează sau nu ni-l râvneşte. Desigur,

am voi s-o arătăm, deşi fericirea cea mai vădită

numai atunci ni se dezvăluie, când o preschimbăm în noi înşine.

 

Nicăieri, iubito, nu va fi lume decât înăuntru. Viaţa noastră

are loc în prefaceri. Şi mereu împuţinându-se,

se destramă ce se află-n afară. Unde cândva era o casă trainică,

răzbate-acum o întruchipare fantomatică,

ţinând cu totul de închipuire, ca şi cum ar sta încă toată în creier.

Spiritul timpului şi-adună puteri peste puteri,

el care este la fel de inform ca şi încordatul

avânt pe care-l soarbe din lucrurile toate.

Pentru el templu nu mai există. Această risipă a inimii

o păstrăm tăinuind-o în noi. Da, acolo unde încă mai stăruie vreun lucru

altă dată slujit, implorat în genunchi-,

se păstrează, ca atare, tinzând spre nevăzut.

Mulţi sunt cei care nu-l mai zăresc, fără să aibă totuşi norocul

de a-l zidi acum LĂUNTRIC cu pilaştri şi statui, mai măreţ încă!

Fiece-năbuşită răsucire-n adâncuri a lumii are atari desmoşteniţi,

cărora nici ce a fost, nici ce se apropie nu le aparţine.

Căci chiar şi ceea ce-i foarte aproape, departe-i de oameni.

PE NOI nu trebuie să ne tulbure asta; dimpotrivă,

să-ntărească în noi păstrarea înfăţişării aici recunoscută. –

Faptul acesta S-A ÎNĂLŢAT odinioară printre oameni, în miezul destinului, nimicitorul,

se-nălţa în miezul lui Nu-se-ştie-ncotro, ca înzestrat cu fiinţare,

şi stele spre sine înclina din mai neîndoielnice ceruri. Îngere,

ŢIE ţi-l arăt încă AICI, în contemplarea ta stă,

mântuit până la urmă, şi-acum în sfârşit înălţat.

Columne, piloni, Sfinxul, muribundul avânt al susţinerii,

cenuşiu, a domului din oraşul ce piere sau îi este străin.

 

N-a fost aceasta o minune? O, Îngere, miră-te, căci

NOI suntem aceasta, noi, o, tu, Mărite, mărturiseşte-o,

am putut împlini asemenea lucruri: suflul meu

prea firav este pentru deplina slăvire. Astfel, noi

nu am lăsat să se piardă spaţiile, dăruitoarele, aceste

spaţii ALE NOASTRE. (Cât de înfricoşător de imense par a fi ele,

că nici cu milenii de simţire n-am putut să le umplem).

Dar un turn era măreţ totuşi, nu-i aşa? O, Îngere,

fost-a el măreţ şi încă alături de tine? Chartres sublim era -,

iar muzica suia înalt, tot mai înalt, până ce ne depăşea. Şi totuşi,

chiar numai o îndrăgostită-, oh, singură la fereastră, noaptea…

nu a ajuns la genunchii tăi -?

Să nu crezi că te implor.

Îngere şi chiar de te-aş implora! Nu ai veni.

Căci chemarea mea este mereu plină de refuz. Împotriva

unui atât de puternic şuvoi tu nu poţi trece. Ca un braţ înălţat

este strigătul meu. Şi mâna lui desfăcută

sus, ca să apuce, în faţa ta

într-un gest de apărare şi prevenire,

Denecuprinsule, rămâne larg deschisă.

 

Elegia a opta

(Dedicată lui Rudolf Kassner)

 

Cu toţi ochii vieţuitoarelor văd

DESCHISUL. Numai ochii noştri sunt ca întorşi

şi aşezaţi ca nişte capcane,

roată, în jurul liberei ieşiri.

Ceea ce ESTE-n afară noi nu ştim decât

din căutătura animalului; căci până şi pe prunc

îl răsucim şi-l silim să privească-napoi

lumea formelor şi nu DESCHISUL, care

pe chipul animalelor atât de adânc e. Liber de moarte.

Noi numai PE EA o vedem; dar slobodul animal

are mereu asfinţitu-i în urmă,

iar în faţă pe Dumnezeu, – şi chiar când el înaintează,

înaintează în veşnicie; aşa cum îşi petrec curgerea fântânile.

Ci NOI, nicicând, nici măcar o singură zi

nu avem în faţă spaţiul pur, unde florile

la nesfârşit se învoaltă. Necontenit este Lume,

şi niciodată acel Nicăieri fără Nimic:

Purul, Nevegheatul, pe care-l respiri

şi ŞTII că-i fără margini şi nu-l râvneşti.

Un copil, uneori tăcut se pierde în el şi cineva îl zgâlţâie şi-l dezmeticeşte.

Sau un altul moare şi ESTE, devine acel niciunde.

Căci în apropierea morţii nu mai vedem moartea, ci ÎNAFARĂ.

În ochii noştri ficşi se deschide poate atunci

marea privire a animalului.

Îndrăgostiţii, dacă celălalt n-ar fi, mascându-i văzul,

aproape-ar fi de asta, şi-s cuprinşi de uimire…

Ca din greşeală, li se întredeschide

înapoia celuilalt… Dar peste celălalt

nu trece nimeni, şi iarăşi închis e în lume.

Întorşi mereu către Creaţie, noi vedem

doar în răsfrângeri acel Liber,

pe care noi înşine-l întunecăm. Sau poate când un animal,

mut ridicându-şi ochii, ne străbate cu privirea-i liniştită.

Iată ce se numeşte soartă: să fii în faţa lumii

– atât şi nimic mai mult şi mereu în faţă.

 

Dacă animalul, sigur pe sine venind către noi

o conştiinţă-ar avea, ca a noastră,

el ne-ar întoarce din cale şi ne-ar purta

în sensul mersului său. Dar pentru el fiinţa sa

e nemărginită, fără zăgazuri şi fără privire

către-a sa stare, la fel de pură ca şi viziunea sa.

Şi-acolo unde noi vedem viitor, el vede totul

şi-n Totul se vede pe sine şi vindecat e astfel de-a pururi.

 

Şi totuşi, această sălbăticiune ageră şi caldă

duce povara şi grija unei nesfârşite melancolii.

Căci şi în ea dăinuie ceea ce pe noi adesea ne copleşeşte:

– amintirea, ca şi cum toate spre care năzuim

altădată mai aproape ne erau, mai cu credinţă

şi-n infinit de suavă comuniune. Aici totul este distanţă,

şi-acolo totul era suflu. După patria dintâi,

cea de-a doua hibridă pare

şi-n destrămare ca vântul.

O, fericirea MICII făpturi,

care RĂMÂNE mereu în Sânul care-a purtat-o;

o, noroc al gâzei ce saltă LĂUNTRIC

chiar şi-atunci când nunteşte; căci Sânul e Totul.

Şi iată semisiguranţa păsării, ea care prin obârşie

întrezăreşte-amândouă tărâmurile

ca şi cum ar fi sufletul unui Etrusc

ivit dintr-un mort, pe care sicriu-l închisese,

totuşi cu portretul său în veşnică hodină drept capac.

Şi cât de tulburat este cel care trebuie să zboare,

avântându-se afară dintr-un sân. Ca înfricoşat de sine,

despică văzduhul aşa cum o fisură

ceaşca o frânge. Aşa sfâşie porţelanul serii

dâra lăsată de-al liliacului zbor.

 

Iar noi: spectatori, pretutindeni, mereu,

întorşi către totul şi niciodată dincolo-n afară!

Suntem copleşiţi. Orânduim. Totul se sfarmă.

Din nou rânduim şi iar se ruinează. Noi înşine ne prăbuşim.

 

Cine ne-a răsucit în aşa fel că noi,

orice-am face, ne aflăm mereu în postura

celui care pleacă? Ca şi cum, ajuns

pe dealul din urmă, de unde încă o dată întreagă

valea sa i se arată, se-ntoarce, stă, întârzie-,

aşa şi noi vieţuim şi mereu ne luăm rămas bun.

 

 Elegia a noua

 

De ce, când mai lesne-ar fi să-ţi petreci popasul existenţei

în chip de laur, puţin mai întunecat decât orice

alt verde, cu-acele vălurele (ca un surâs de briză)

pe marginea fiecărei frunze -: de ce atunci

suntem siliţi să fim om – şi destinul ocolindu-l,

să ducem dorul unui destin?

O, NU, pentru că EXISTĂ fericire,

acest pripit câştig al unei apropiate pierderi.

Nici din curiozitate, sau numai pentru deprinderea inimii

ce s-ar AFLA şi în laur…

 

Ci pentru că a fi aici este mult, şi pesemne

tot ce-i aici, pieritorul acesta, are nevoie de noi,

fiindu-ne în chip ciudat hărăzit. Nouă, cei mai pieritori. O DATĂ

fiecare lucru, O SINGURĂ dată. O DATĂ şi nimic mai mult.

Şi noi, de asemeni O DATĂ. Nicicând încă o dată. Dar aceasta –

O SINGURĂ DATĂ ar fi existat chiar dacă-i numai O DATĂ:

PĂMÂNTEŞTE să fi existat, nu pare cu putinţă a fi tăgăduit.

 

Şi-astfel ne zorim şi voim această-mplinire,

voim s-o încăpem în mâinile noastre umile,

în preaplinul privirilor şi în inima noastră fără cuvinte.

Să ne preschimbăm în ea însăşi voim. – Cui să o dăruim?

Cel mai drag ni-i să păstrăm totul mereu… Ah! în celălalt raport,

vai, ce-am putea lua cu noi dincolo? Nu privirea, încet-încet

învăţată aici, şi nimic din tot ce s-a petrecut aici. Nimic.

Durerile, deci. Deci, înainte de toate tot ce greu apasă,

deci lunga-ncercare a dragostei, – nimic, deci, decât – pur –

Denegrăitul. Dar, mai apoi

printre stele, la ce bun: ELE sunt CU MULT mai de nespus.

Nici pribeagul, de pe povârnişul muntelui,

nu duce în vale un pumn de pământ, de negrăit orişicui, ci

un cuvânt agonisit – unul pur – galbena şi vioria

genţiană. Suntem poate AICI să spunem: casă,

punte, fântână, ulcior, poartă, livadă, fereastră, –

şi mai înalt: coloană, turn… dar S-O SPUNEM, înţelege!

s-o spunem AŞA cum lucrurile nicicând în adâncul lor

nu şi-au închipuit că sunt. Nu-i oare tainic vicleşug

din partea tăcutului pământ când el îmboldeşte pe-ndrăgostiţi

ca în simţirea lor fiece lucru să suie-n extaz?

Pragul: ce este pentru doi îndrăgostiţi,

dacă tocesc puţin acest vechi prag al uşii,

după atâţia alţii câţi au trecut

şi-naintea celor care-or veni…, atât de uşor.

 

AICI este vremea ROSTIRII, AICI e patria sa.

Grăieşte şi mărturiseşte. Mai mult ca oricând

se prăbuşesc lucrurile-aici, cele pe care le poţi vieţui, căci

ceea ce le înlocuieşte spulberându-le e-o lucrare fără chip.

O înfăptuire sub cruste gata în orice clipă să crape

de îndată ce impulsul lăuntric creşte

şi astfel se îngrădeşte.

Între ciocane dăinuie

inima noastră, ca limba

între dinţi, dar care totuşi

slăvitoare rămâne.

 

Îngerului Lumea slăveşte-o şi nu Negrăitul; PE EL

nu-l poţi ului cu măreţe simţiri; în tărâmul

unde el mai deplin se simte, tu eşti doar un începător.

Tocmai de aceea, lui arată-i ceea ce-i simplu, lucrul pe-ncetul modelat din generaţie în generaţie

şi care vieţuieşte ca un bun al nostru, aici la-ndemână şi-n privirile noastre.

Rosteşte-i lucrurile. Se va opri uimit, aşa cum tu uimit ai rămas

în faţa frânghierului din Roma sau a olarului de pe Nil.

Arată-i cât de fericit poate fi un lucru, cât de fără vină şi-al nostru,

cum până şi geamătul durerii pur se-ntruchipează,

slujeşte ca un lucru, sau moare într-un lucru -, şi dincolo,

din trupul viorii, fericit, evadează. Şi aceasta,

că tu le slăveşti, o-nţeleg lucrurile din destrămare trăind;

trecătoare, ele se încred în noi ca într-un mântuitor,

noi, cei mai trecători.

Ele o vor, şi este datoria noastră să le prefacem în inima noastră nezărită,

– o, nesfârşit – în noi înşine! Indiferent ce-am deveni noi până la urmă.

 

Pământule, oare nu aceasta ţi-i voia: nezărit

în noi să renaşti? Nu-i oare visul tău

cândva să fii nezărit? Pământule! nevăzut!

Ce altceva dacă nu prefacerea e nepotolita-ţi menire?

Pământule, dragule, voiesc. O, crede-mă,

nu e nevoie de toate primăverile tale pentru a mă câştiga, – UNA,

ah! una singură e sângelui deja prea mult.

Fără de nume ţie îţi sunt hărăzit, şi de foarte departe.

Dreptatea totdeauna fost-a de partea ta şi e descoperirea

ta sfântă moartea în care te poţi încrede.

 

Iată, trăiesc. Din ce? nici copilăria, nici viitorul

nu se împuţinează… O fiinţare peste măsură

îmi irumpe în inimă.

 

Elegia a zecea

 

De-ar veni în sfârşit ziua când, ieşind din crunta înţelegere,

imn de bucurie şi slavă să înalţ îngerilor ce încuviinţează.

Nici una din limpezile bătăi ale inimii să nu dea greş

pe strunele moi, şovăielnice, sau

gata să se rupă. Chipul meu înrourat

mai strălucitor să mă facă; înflorească-n sfârşit nezăritele lacrimi.

O, cât de dragi mi-aţi fi atunci, mâhnitelor nopţi.

Cum de nu v-am primit îngenuncheat, nealinate surori,

cum de nu m-am lăsat răsfirat în răsfiratele voastre şuviţe.

Noi, risipitori ai durerilor. Cum încercăm să întrezărim,

în trista durată, dacă nu cumva se sfârşesc. Ele sunt însă, în adevăr,

frunzişul pururea verde, sensul nostru obscur,

UNUL din anotimpurile tainicului an, şi nu numai

anotimp – ci mult mai mult – loc, aşezare, culcuş, sol, lăcaş.

 

Vai, într-adevăr, cât de străine sunt uliţele Cetăţii-Durere,

unde, în falsa linişte făcută din zgomot asurzitor,

violent smulsă din tiparele golului,

se făleşte poleita larmă, monument al tumultului.

O, cum ar zdrobi un înger sub tălpi, fără urmă, Târgul Consolării,

mărginit de Biserică, de-a gata cumpărată:

curăţică şi închisă şi dezamăgită, ca un oficiu poştal duminica.

Afară însă, necontenit se-ncreţesc marginile bâlciului.

Scrâncioburi ale libertăţii! Scafandrii şi scamatorii zelului!

Şi tirul cu figurinele norocului chinovărit,

unde ceva ţopăie la ţintă şi zdrăngăne ca tinicheaua,

când unul, mai dibaci, nimereşte. Şi în aplauze pleacă-ameţit

mai departe, la voia întâmplării; căci tarabele pe orice curios îl atrag

trâmbiţând şi lărmuind. Adulţii au ceva

mai departe de văzut, cum banii puiesc anatomic,

nu numai pentru distracţie: sexul banului,

totul, întregul, afacerea -, asta instruieşte şi te face rodnic…

… Oh, dar numai ceva mai încolo, în afară

după ultimul gard pe care-i lipit afişul: „Fără de Moarte”,

acea bere amară, care pare dulce celor ce o sorb,

în timp ce alte distracţii proaspete mestecă într-una…,

chiar în spatele gardului, chiar după el, acolo se află cu adevărat REALUL.

Copiii se joacă, îndrăgostiţii se-mbrăţişează, -deoparte

şi gravi în iarba săracă, şi câini domnesc peste natură.

Adolescentul este atras mai departe, poate îndrăgeşte

o tânără Tânguire… În urma ei mergând, ajunge-n poieni. Ea-i spune:

– Departe. Noi locuim acolo, afară…

Unde? şi tânărul o urmează.

Ţinuta-i îl farmecă. Umerii, gâtul -, poate că

este de nobilă viţă. Dar o lasă, se-ntoarce,

se uită-napoi, face semn… La ce bun? E doar o tânguire.

 

Numai morţii tineri, în starea lor dintâi

a liniştii peste timp, a desprinderii,

o urmează cu drag. Pe fete

le-aşteaptă şi se-mprieteneşte cu ele. Blând le arată

ceea ce poartă: perle ale durerii şi-ale răbdării

finele văluri. – Pe tineri însă

îi însoţeşte tăcând.

 

Dar acolo, în vale, unde-şi au lăcaşul, una din cele mai vârstnice Tânguiri

îl ia în grijă pe tânăr când acesta pune-ntrebări: – Odinioară,

spune ea, am fost un neam mare, noi Tânguirile. Străbunii noştri

săpau la mine acolo în munţii cei mari; găseşti câteodată

la oameni, vreo aşchie şlefuită din durerea străveche,

sau, din bătrânul vulcan, o bucată de mânie-mpietrită ca zgura.

Ei bine, de-acolo-şi trăgea obârşia. Cândva fost-am bogate. –

Şi ea-l conduce cu blândeţe prin întinsa privelişte a Tânguirilor,

şi-i arată coloanele templelor sau ruinele falnicelor castele

din care prinţi ai Tânguirii domneau odinioară-nţelept

peste ţară. Îi arată înalţii arbori de lacrimi

şi câmpii de-nfloritor alean

(cei vii le ştiu numai în chip de catifelat frunziş);

i-arată animalele bocetului, păscând, – şi uneori

o pasăre ţâşneşte cuprinsă de spaimă şi zboru-i săgetat

în privirea lor înălţată înscrie până departe icoana însinguratului ei ţipăt. –

Seara, îl duce la mormintele strămoşilor

din neamul Jeluirilor, – sibile, prooroci.

Dar când noaptea se-apropie, atunci păşesc mai încet, şi-n curând

asemenea lunii se-nalţă, veghind peste toate

monumentul funebru. Frate cu cel de la Nil,

sublimul Sfinx -: chip al tăinuitei cămări.

Şi uimirea-i cuprinde în faţa acestei încununate frunţi, ce pururi

tăcând, pe cumpăna stelelor aşează

icoana umană.

 

Ci privirea sa ameţită încă de proaspăta moarte

nu o desluşeşte. Contemplarea ei, dimpotrivă,

sperie bufniţa dindărătul marginii Pschentului (Pschentul este coroana Egiptului de Sus şi a Egiptului de Jos – n.r.) Şi ea

cu o prelungă, înceată atingere de-a lungul obrazului,

pe cea mai pârguită rotunjime a lui,

delicat desenează în noul

auz al mortului, pe-o foaie

îndoit desfăcută, negrăitul contur.

 

Iar mai înalt, stelele. Noile. Stelele acestui tărâm al Durerii.

Lin Tânguirea le numeşte: – uite, aici:

CAVALERUL, TOIAGUL, iar constelaţia mai deplină ei o numesc:

COROANE DE FRUCTE. Şi mai departe, către pol:

LEAGĂN; DRUM; CARTE-ARZĂTOARE; PĂPUŞĂ; FEREASTRĂ.

Dar pe cerul de miazăzi, fără prihană ca-n palma unei mâini

binecuvântate, limpede strălucind – marele M,

care-nsemnează Mumele… –

 

Dar e timpul să plece cel mort, şi tăcând, Tânguirea mai vârstnică

îl duce până la valea prăpăstioasă

unde, în clarul lunii, licăreşte

Izvorul Bucuriei. Cu evlavie

ea îl numeşte şi-i spune: „La oameni

acesta-i un şuvoi ce năvalnic îi poartă”.

 

Se opresc la poalele muntelui.

Şi-acolo ea-l strânge la piept plângând.

 

Singur el urcă, se pierde în munţii Durerii-din-Începuturi.

Şi nici măcar o dată nu mai răsună pasul său

din acel destin fără grai.

 

Dar dacă cei nesfârşit morţi ar trezi în noi un simbol

iată, ne-ar arăta mâţişorii

atârnând în alunii golaşi sau

ne-ar vorbi despre ploaia ce cade pe-ntunecatul pământ primăvara.

 

Şi noi, care-nţelegem norocul

ca pe-un SUIŞ, am fi cuprinşi de-nfiorare

care-aproape ne doboară

când ceea ce este fericit CADE.

Rainer Maria Rilke

 

Elegiile duineze

Citat

 

 

 

 

LUCEAFARUL

A fost odata ca-n povesti

A fost ca niciodata,

Din rude mari împaratesti,

O prea frumoasa fata.

Si era una la parinti

Si mândra-n toate cele,

Cum e Fecioara între sfinti

Si luna între stele.

Din umbra falnicelor bolti

Ea pasul si-l îndreapta

Lânga fereastra, unde-n colt

Luceafarul asteapta.

Privea în zare cum pe mari

Rasare si straluce,

Pe miscatoarele carari

Corabii negre duce,

Îl vede azi, îl vede mâni,

Astfel dorinta-i gata;

El iar, privind de saptamâni,

Îi cade draga fata.

Cum ea pe coate-si razima

Visând ale ei tâmple,

De dorul lui si inima

Si sufletu-i se împle.

Si cât de viu s-aprinde el

În orisicare sara,

Spre umbra negrului castel

Când ea o sa-i apara.

Si pas cu pas pe urma ei

Aluneca-n odaie,

Tesând cu recile-i scântei

O mreaja de vapaie.

Si când în pat se-ntinde drept

Copila sa se culce,

I-atinge mânile pe piept,

I-nchide geana dulce;

Si din oglinda luminis

Pe trupu-i se revarsa,

Pe ochii mari, batând închisi

Pe fata ei întoarsa.

Ea îl privea cu un surâs,

El tremura-n oglinda,

Caci o urma adânc în vis

De suflet sa se prinda.

Iar ea vorbind cu el în somn,

Oftând din greu suspina:

O, dulce-al noptii mele Domn,

De ce nu vii tu? Vina!

Cobori în jos, luceafar blând,

Alunecând pe-o raza,

Patrunde-n casa si în gând

Si viata-mi lumineaza!

El asculta tremurator,

Se aprindea mai tare

Si s-arunca fulgerator,

Se cufunda în mare;

Si apa unde-au fost cazut

În cercuri se roteste,

Si din adânc necunoscut

Un mândru tânar creste.

Usor el trece ca pe prag

Pe marginea ferestei

Si tine-n mâna un toiag

Încununat cu trestii.

Parea un tânar voievod

Cu par de aur moale,

Un vânat giulgi se-ncheie nod

Pe umerele goale.

Iar umbra fetei stravezii

E alba ca de ceara

Un mort frumos cu ochii vii

Ce scânteie-n afara.

Din sfera mea venii cu greu

Ca sa-ti urmez chemarea,

Iar cerul este tatal meu

Si muma-mea e marea.

Ca în camara ta sa vin,

Sa te privesc de-aproape,

Am coborât cu-al meu senin

Si m-am nascut din ape.

O, vin! odorul meu nespus,

Si lumea ta o lasa;

Eu sunt luceafarul de sus,

Iar tu sa-mi fii mireasa.

Colo-n palate de margean

Te-oi duce veacuri multe,

Si toata lumea-n ocean

De tine o s-asculte.

O, esti frumos, cum numa-n vis

Un înger se arata,

Dara pe calea ce-ai deschis

N-oi merge niciodata;

Strain la vorba si la port,

Lucesti fara de viata,

Caci eu sunt vie, tu esti mort,

Si ochiul tau ma-ngheata.

Trecu o zi, trecura trei

Si iarasi, noaptea, vine

Luceafarul deasupra ei

Cu razele senine.

Ea trebui de el în somn

Aminte sa-si aduca

Si dor de-al valurilor Domn

De inim-o apuca:

Cobori în jos, luceafar blând,

Alunecând pe-o raza,

Patrunde-n casa si în gând

Si viata-mi lumineaza!

Cum el din cer o auzi,

Se stinse cu durere,

Iar ceru-ncepe a roti

În locul unde piere;

În aer rumene vapai

Se-ntind pe lumea-ntreaga,

Si din a chaosului vai

Un mândru chip se-ncheaga;

Pe negre vitele-i de par

Coroana-i arde pare,

Venea plutind în adevar

Scaldat în foc de soare.

Din negru giulgi se desfasor

Marmoreele brata,

El vine trist si gânditor

Si palid e la fata;

Dar ochii mari si minunati

Lucesc adânc himeric,

Ca doua patimi fara sat

Si pline de-ntuneric.

Din sfera mea venii cu greu

Ca sa te-ascult s-acuma,

Si soarele e tatal meu,

Iar noaptea-mi este muma;

O, vin, odorul meu nespus,

Si lumea ta o lasa;

Eu sunt luceafarul de sus,

Iar tu sa-mi fii mireasa.

O, vin, în parul tau balai

S-anin cununi de stele,

Pe-a mele ceruri sa rasai

Mai mândra decât ele.

O, esti frumos, cum numa-n vis

Un demon se arata,

Dara pe calea ce-ai deschis

N-oi merge niciodata!

Ma dor de crudul tau amor

A pieptului meu coarde,

Si ochii mari si grei ma dor,

Privirea ta ma arde.

Dar cum ai vrea sa ma cobor?

Au nu-ntelegi tu oare,

Cum ca eu sunt nemuritor,

Si tu esti muritoare?

Nu caut vorbe pe ales,

Nici stiu cum as începe

Desi vorbesti pe înteles,

Eu nu te pot pricepe;

Dar daca vrei cu crezamânt

Sa te-ndragesc pe tine,

Tu te coboara pe pamânt,

Fii muritor ca mine.

Tu-mi cei chiar nemurirea mea

În schimb pe-o sarutare,

Dar voi sa stii asemenea

Cât te iubesc de tare;

Da, ma voi naste din pacat,

Primind o alta lege;

Cu vecinicia sunt legat,

Ci voi sa ma dezlege.

Si se tot duce… S-a tot dus.

De dragu-unei copile,

S-a rupt din locul lui de sus,

Pierind mai multe zile.

În vremea asta Catalin,

Viclean copil de casa,

Ce împle cupele cu vin

Mesenilor la masa,

Un paj ce poarta pas cu pas

A-mparatesii rochii,

Baiat din flori si de pripas,

Dar îndraznet cu ochii,

Cu obrajei ca doi bujori

De rumeni, bata-i vina,

Se furiseaza pânditor

Privind la Catalina.

Dar ce frumoasa se facu

Si mândra, arz-o focul;

Ei Catalin, acu-i acu

Ca sa-ti încerci norocul.

Si-n treacat o cuprinse lin

Într-un ungher degraba.

Da ce vrei, mari Catalin?

Ia du-t de-ti vezi de treaba.

Ce voi? As vrea sa nu mai stai

Pe gânduri totdeauna,

Sa râzi mai bine si sa-mi dai

O gura, numai una.

Dar nici nu stiu macar ce-mi ceri,

Da-mi pace, fugi departe

O, de luceafarul din cer

M-a prins un dor de moarte.

Daca nu stii, ti-as arata

Din bob în bob amorul,

Ci numai nu te mânia,

Ci stai cu binisorul.

Cum vânatoru-ntinde-n crâng

La pasarele latul,

Când ti-oi întinde bratul stâng

Sa ma cuprinzi cu bratul;

Si ochii tai nemiscatori

Sub ochii mei ramâie…

De te înalt de subsuori

Te-nalta din calcâie;

Când fata mea se pleaca-n jos,

În sus ramâi cu fata,

Sa ne privim nesatios

Si dulce toata viata;

Si ca sa-ti fie pe deplin

Iubirea cunoscuta,

Când sarutându-te ma-nclin,

Tu iarasi ma saruta.

Ea-l asculta pe copilas

Uimita si distrasa,

Si rusinos si dragalas,

Mai nu vrea, mai se lasa,

Si-i zise-ncet: Înca de mic

Te cunosteam pe tine,

Si guraliv si de nimic,

Te-ai potrivi cu mine…

Dar un luceafar, rasarit

Din linistea uitarii,

Da orizon nemarginit

Singuratatii marii;

Si tainic genele le plec,

Caci mi le împle plânsul,

Când ale apei valuri trec

Calatorind spre dânsul;

Luceste cu-n amor nespus

Durerea sa-mi alunge,

Dar se înalta tot mai sus,

Ca sa nu-l pot ajunge.

Patrunde trist cu raze reci

Din lumea ce-l desparte…

În veci îl voi iubi si-n veci

Va ramânea departe…

De-aceea zilele îmi sunt

Pustii ca niste stepe,

Dar noptile-s de-un farmec sfânt

Ce nu-l mai pot pricepe.

Tu esti copila, asta e…

Hai s-om fugi în lume,

Doar ni s-or pierde urmele

Si nu ne-or sti de nume,

Caci amândoi vom fi cuminti,

Vom fi voiosi si teferi,

Vei pierde dorul de parinti

Si visul de luceferi.

Porni luceafarul. Cresteau

În cer a lui aripe,

Si cai de mii de ani treceau

În tot atâtea clipe.

Un cer de stele dedesupt,

Deasupra-i cer de stele

Parea un fulger nentrerupt

Ratacitor prin ele.

Si din a chaosului vai,

Jur-împrejur de sine,

Vedea, ca-n ziua cea de-ntâi,

Cum izvorau lumine;

Cum izvorând îl înconjur

Ca niste mari, de-a-notul…

El zboara, gând purtat de dor,

Pân piere totul, totul;

Caci unde-ajunge nu-i hotar,

Nici ochi spre a cunoaste,

Si vremea-ncearca în zadar

Din goluri a se naste.

Nu e nimic si totusi e

O sete care-l soarbe,

E un adânc asemenea

Uitarii celei oarbe.

De greul negrei vecinicii,

Parinte, ma dezleaga

Si laudat pe veci sa fii

Pe-a lumii scara-ntreaga;

O, cere-mi, Doamne, orice pret,

Dar da-mi o alta soarte,

Caci tu izvor esti de vieti

Si datator de moarte;

Reia-mi al nemuririi nimb

Si focul din privire,

Si pentru toate da-mi, în schimb

O ora de iubire…

Din chaos, Doamne,-am aparut

Si m-as întoarce-n chaos…

Si din repaos m-am nascut,

Mi-e sete de repaos.

Hyperion, ce din genuni

Rasai c-o-ntreaga lume,

Nu cere semne si minuni

Care n-au chip si nume

Tu vrei un om sa te socoti,

Cu ei sa te asameni?

Dar piara oamenii cu totii,

S-ar naste iarasi oameni.

Ei numai doar dureaza-n vânt

Deserte idealuri

Când valuri afla un mormânt,

Rasar din urma valuri;

Ei doar au stele cu noroc

Si prigoniri de soarte,

Noi nu avem nici timp, nici loc,

Si nu cunoastem moarte.

Din sânul vecinicului ieri

Traieste azi ce moare,

Un soare de s-ar stinge-n cer

S-aprinde iarasi soare;

Parând pe veci a rasari,

Din urma moartea-l paste,

Caci toti se nasc spre a muri

Si mor spre a se naste.

Iar tu, Hyperion, ramâi

Oriunde ai apune…

Cere-mi cuvântul meu dentâi

Sa-ti dau întelepciune?

Vrei sa dau glas acelei guri,

Ca dup-a ei cântare

Sa se ia muntii cu paduri

Si insulele-n mare?

Vrei poate-n fapta sa arati

Dreptate si tarie?

Ti-as da pamântul în bucati

Sa-l faci împaratie.

Îti dau catarg lânga catarg,

Ostiri spre a strabate

Pamântu-n lung si marea-n larg,

Dar moartea nu se poate…

Si pentru cine vrei sa mori?

Întoarce-te, te-ndreapta

Spre-acel pamânt ratacitor

Si vezi ce te asteapta.

În locul lui menit din cer

Hyperion se-ntoarse

Si, ca si-n ziua cea de ieri,

Lumina si-o revarsa.

Caci este sara-n asfintit

Si noaptea o sa-nceapa;

Rasare luna linistit

Si tremurând din apa

Si împle cu-ale ei scântei

Cararile din crânguri.

Sub sirul lung de mândri tei

Sedeau doi tineri singuri:

O, lasa-mi capul meu pe sân,

Iubito, sa se culce

Sub raza ochiului senin

Si negrait de dulce;

Cu farmecul luminii reci

Gândirile strabate-mi,

Revarsa liniste de veci

Pe noaptea mea de patimi.

Si de asupra mea ramâi

Durerea mea de-o curma,

Caci esti iubirea mea de-ntâi

Si visul meu din urma.

Hyperion vedea de sus

Uimirea-n a lor fata;

Abia un brat pe gât i-a pus

Si ea l-a prins în brata…

Miroase florile-argintii

Si cad, o dulce ploaie,

Pe crestele-a doi copii

Cu plete lungi, balaie.

Ea, îmbatata de amor,

Ridica ochii. Vede

Luceafarul. Si-ncetisor

Dorintele-i încrede:

Cobori în jos, luceafar blând,

Alunecând pe-o raza,

Patrunde-n codru si în gând,

Norocu-mi lumineaza!

El tremura ca alte dati

În codri si pe dealuri,

Calauzind singuratati

De miscatoare valuri:

Dar nu mai cade ca-n trecut

În mari din tot înaltul:

Ce-ti pasa tie, chip de lut,

Dac-oi fi eu sau altul?

Traind în cercul vostru strâmt

Norocul va petrece,

Ci eu în lumea mea ma simt

Nemuritor si rece.

(1833, aprilie)

Luceafarul

Citat

Omar Khayyam – Traieste-ti clipa!

Viata se grăbeşte, rapidă caravană.
Opreşte-te şi-ncearcă să-ţi faci intensă clipa.
Nu mă-ntrista şi astăzi, făptură diafană,
Mai toarnă-mi vin! Amurgul m-atinge cu aripa…

Bea vin! în el găsi-vei Viata-fără-moarte.
Pierduta tinereţe din nou ţi-o va reda,
Divinul timp al rozei şi-al inimii curate!
Traieste-ti clipa dată! Caci clipa-i viata ta!

Grăbite ca şi apa şi repezi ca un vânt
Ce-aleargă prin pustiuri, fug zilele-mi puţine.
Şi totuşi douâ zile indiferente-mi sunt:
Ziua de ieri şi ziua care-o să vină maine.

Nu depăşi prezentul cu gândul! Ştii tu oare
Măcar dac-ai să termini cuvântul început?
Mâini poate deja fi-vom asemeni celor care
De şaptezeci de veacuri în neant au dispărut.

În parfumatul prier, când – beată de iubire –
Tu îmi întinzi paharul, eu uit ziua de maine.
De m-aş gândi atuncea la rai şi mântuire,
N-aş preţui, iubito, mai mult decât un câine.

Se-ntoarce anotimpul suav al tinereţii.
Mi-e dor de vinu-acesta în care înfloresc
Surâsurile toate. Chiar aspru-l preţuiesc.
Nu mă certaţi. E aspru, căci, are gustul vietii.

Nu caut nici minciună nici adevăr viclean.
Dar veşnic s-în cătarea de vin trandafiriu.
Mi-e părul alb, prieteni. Am şaptezeci de ani.
Vreau să mă bucur astăzi. Mâini – poate-i prea târziu.

Culege din viata tot ce-i surâs şi floare.
Serbează orice clipa! la cupa cea mai mare!
Alah nu ţine seama de vicii sau virtuţi.
Nu numără mătănii, nici ochii ce-i săruti.

Priveşte-n jur: durerea cu mii şi mii de feţe.
Cei dragi sunt morţi. Eşti singur cu palida tristeţe.
Ridică însă fruntea! Culege tot ce-atingi!
Trecutul e-un cadavru. Nu este timp să-l plângi.

Cât de sărac e-acela ce nu poate să spună:
“Sunt beat mereu de vinul cel tare al iubirii!”
Cum poate el să simtă în zori uimirea firii
Şi noaptea vraja sfântă a clarului de lună?

Nimic nu mai m-atrage. Dă-mi vin! lar astă seară
Cea mai frumoasă roză din lume-i gura ta.
Dă-mi vin! Să strălucească aprins la fel ca ea!
Căinţa mea să fie ca bucla ta, uşoară…

Noi nu vom şti vreodată ce ne aşteaptă maine.
Tu bucură-te astăzi! Atâta îţi rămâne.
la cupa şi te-aşează sub luna de cleştar,
Căci maine poate luna te va căta-n zadar.

Ce ruşinos e timpul celui gândind amar
Că-n lume afli zilnic în loc de îngeri, râme.
Ci tu în cânt de harfă bea vin dintr-un cleştar,
Căci poate maine cleştarul o piatră-o să-l sfărâme.

Fă-ţi rost de vin şi-o fată cu chip de heruvim,
– dacă heruvi există. De Rai grijă să n-ai,
căci în afara dragei şi-a cupei – ce alt Rai
mai dulce-i, – dacă este ceva ce Rai numim.

Pe drumul spre iubire cădea-vom în curând.
Nepăsător destinul ne va călca-n picioare.
Ridică-te copilă – o, cupă vrăjitoare!
Dă-mi buzele aprinse cât încă nu-s pământ!

Nădejdi nesăbuite mi-au risipit, iubito,
În vânt mulţi ani din viata. Dar timpul ce-mi rămâne
Din plin de-acum trăi-l-voi. Vreau prin intensul maine
S-ajung din urmă viata pe care n-am trăit-o.

Vreau doar o cupă plină, o pâine de jumate
Şi-o carte de poeme. Şi dacă sunt cu tine,
Chiar stând într-o ruină, – mai fericit ca mine
Nici un sultan nu este cu-o sută de palate.

În zori într-o tavernă s-a auzit un glas:
“O, voi nebuni de viata! Voi, tineri veseli! Vinul
Turnaţi-l iar în cupe, ‘nainte ca destinul
Cu lacrime să umple paharu-acestui ceas!”

Nu mai cârti, nu geme – durerea mea! Tăcere!
Îţi voi găsi balsamul ce vindecă şi minte!
Vreau să-mi revăd iubita, cât inima o cere.
Vreau să trăiesc! Căci morţii nu-şi mai aduc aminte.

Nu-ţi răsădi în suflet copacul întristării,
Ci răsfoieşte zilnic a desfătării carte.
Bea vin şi poartă-ţi paşii pe căile-ncântării,
Căci măsurat ţi-e drumul de la surâs la moarte.

Sfârşit e Ramazanul! O, inimi vestejite!
Se-ntoarce bucuria! Vor vinde iar surâsuri
Cei care poartă vinul – neguţători de visuri.
Redaţi-mă vietii, chemări ale iubitei!

În loc s-o faci să cânte cu fiece zvâcnire,
Tu inima ţi-ai pus-o în lanţuri de mâhnire…
lar mintea ta şi chipul ţi le-ai îndoliat.
– Mă tot uimesc într-una: “Ce ignorant ciudat!”

Priveşte! Trandafirul se leagănă în vânt.
Ce pătimaş îi cântă de sus privighetoarea!
Bea! Ca să uiţi că vântul va scutura azi floarea
Şi va lua cu dânsul fermecătorul cânt…

Ce-i înţelept? Să-ţi bucuri cămările fiinţei
Având în mână o cupă. Ce-a fost şi ce-i de faţă
Să nu te mai frământe. Fă-ţi dintr-o clipa-o viata
Şi sufletul sloboade-l din temniţele minţii.

Nimic n-au să te-nveţe savanţii. Dar alintul
Suav al unor gene o să te instruiască
Ce este fericirea. Preschimbă-n vin argintul,
Căci ţărna e grăbită ca sâ te găzduiascâ.

S-au desfăcut în juru-mi, aprinşi iar trandafirii.
Desfă-ţi şi tu simţirea în bucuria firii.
C-un înger blond alături, ia cupa şi-o deşartă,
Căci îngerul cel negru al morţii-aşteaptă-n poartă.

Omar Khayyam – Traieste-ti clipa!

Citat

Aproape de cel drag

La tine mă gândesc când valu-n soare,
Pe mări sclipeşte,
Când licărul de lună, din izvoare
Se oglindeşte.

Te văd pe tine când în drum, sub zare
Colb se ridică.
În bezne, când drumeţul pe cărare
E prins de frică.

Te-aud pe tine-n vâjâirea-adâncă
De val, în ropot
Adesea merg s-ascult când, stins, în luncă,
E orice şopot.

Cu tine sunt; de-ai fi cât de departe,
Sunt lângă tine.
Apune; stelele-n curând vor arde.
De-ai fi la mine!

În româneşte de Maria Banuş
Din volumul Goethe - Poezii, Editura Tineretului, 1957

Aproape de cel drag

Citat

Romanţă policromă

 

Nu-i cer nimic…

Şi totuşi, dacă-ar vrea –

O, dac-ar vrea să-mi dea ce nu-i cer încă –

Ar face dintr-un lac o Marmara,

Şi dintr-un melc, un Sfinx săpat în stâncă.

Nu-i cer nimic…

Dar dacă-ar fi să-i cer

Ce-aş vrea să am şi ce-ar putea să-mi dea,

Aş picura-ntr-o cupă cu eter

Morfină

Şi i-aş cere-apoi aşa:

 

Dă-mi tot ce crezi că nu se poate da,

Dă-mi calmul blond al soarelui polar,

Dă-mi primul crepuscul pe Golgota

Şi primul armistiţiu planetar.

 

Dă-mi paradoxul frumuseţii tale,

Dă-mi prorocirea viselor rebele,

Dă-mi resemnarea strofelor banale

Şi controversa versurilor mele.

 

Dă-mi A.B.C. al vieţii subterane,

Dă-mi simfonia flautelor mute,

Dă-mi tălmăcirea buzelor profane

Şi rebusul icoanelor tăcute.

 

Dă-mi preţul primei victime-a femeii,

Dă-mi simbolul opalului şi-agatei,

Dă-mi ritmu-nveninat al Salomeii

Şi tusea-n fa minor a Traviatei.

 

Dă-mi Spleen-ul călătorilor pe apă,

Dă-mi spectrul verde-al zilelor de-apoi,

Dă-mi gravitatea morţilor spre groapă

Şi comicul funebrului convoi.

 

Dă-mi tot ce-n prima clipă risipeşti,

Şi tot ce-n clipa ultimă aduni.

Dă-mi fastul siluetelor regeşti

Şi perspectiva casei de nebuni…

 

Nu-i cer nimic.

Şi totuşi, dacă-ar vrea –

O, dacă-ar vrea să-mi dea ce nu-i cer încă! –

Ar face dintr-un lac o Marmara

Şi dintr-un melc, un Sfinx săpat în stâncă.

Nu-i cer nimic…

Citat

Eu nu strivesc corola de lumini a lumii

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
şi nu ucid
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
şi tot ce-i neînţeles
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
sub ochii mei-
căci eu iubesc
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.

Lucian Blaga

(1919)

Eu nu strivesc corola de lumini a lumii…

Citat

Singurătatea omului

Să-ţi faci puţini prieteni. Din tine nu ieşi.

Căci prea des falsitatea credinţa ne-o înfrânge.

Când ţi se-ntinde-o mână, ‘nainte de-a o strânge,

Gândeşte-te că poate te va lovi-ntr-o zi.

 

Să nu-ţi dezvălui taina din suflet celor răi.

Nădejdile, – ascunse să-ţi stea de lumea toată.

În zâmbet să te ferici de toţi semenii tăi,

Nebunilor nu spune durerea niciodată.

 

O, tânăr fără prieteni mai vechi de două zile,

Nu te-ngriji de Cerul cu-naltele-i feştile!

Puţinul să-ţi ajungă, şi zăvorât în tine,

Tăcut contemplă jocul umanelor destine.

 

Pe cei curaţi la suflet şi luminaţi la minte

Neîncetat să-i cauţi. Şi fugi de tonţi şi răi.

Dacă-ţi va da otravă un înţelept, s-o bei –

Şi-aruncă antidotul, un prost de ţi-l întinde.

 

Renume de-ai să capeţi, hulit vei fi de vulg.

Dar dacă te vei ţine departe de mulţime,

Uneltitor te-or crede. Cum, Doamne, să mă smulg,

Să nu mă ştie nimeni şi să nu ştiu de nime?

 

Mai toarnă-mi vinul roşu ca un obraz de fată.

Curatul sânge scoate-l din gâturi de ulcioare.

Căci, în afara cupe-i, Khayyām azi nu mai are

Măcar un singur prieten cu inima curată.

 

Cel care are pâine de astăzi până mâine

Şi-un strop de apă rece în ciobul său frumos,

De ce-ar sluji pe-un altul ce-i este mai prejos?

De ce să fie sclavul unui egal cu sine?

 

Când zările din suflet ni-s singura avere,

Păstrează-le în taină, ascundele-n tăcere.

Atât timp cât ţi-s limpezi şi văz, şi-auz, şi grai –

Nici ochi şi nici ureche, nici limbă să nu ai.

 

Nu ştie nimeni taina ascunsă sus sau jos.

Şi nici un ochi nu vede dincolo de cortină.

Străini suntem oriunde. Ni-i casa în ţărână.

Bea – şi termină-odată cu vorbe de prisos!

 

Târzii acum mi-s anii. lubirea pentru tine

Mi-a pus în mână cupa cu degetele-i fine.

Tu mi-ai ucis căinţa şi mintea îngereşte.

-Dar timpul, fără milă – şi roza desfrunzeşte…

 

Puţină apă şi puţină pâine

Şi ochii tăi în umbra parfumată.

N-a fost sultan mai fericit vreodată

Şi nici un cerşetor mai trist ca mine

 

Atâta duioşie la început. De ce?

Atâtea dulci alinturi şi-atâtea farmece

În ochi, în glas, în gesturi – apoi. De ce? Şi-acum

De ce sunt toate ură şi lacrimă şi fum?

 

Bătrân sunt, dar iubirea m-a prins iar în capcană.

Acum buzele tale îmi sunt şi vin şi cană.

Mi-ai umilit mândria şi biata raţiune,

Mi-ai sfâşiat vestmântul cusut de-nţelepciune.

 

Tu vezi doar aparenţe. Un văl ascunde firea.

Tu ştii de mult aceasta. Dar inima, firava,

Tot vrea să mai iubească. Căci ni s-a dat iubirea

Aşa cum unor plante le-a dat Allah otrava.

Singurătatea omului

Citat

O, rămâi

„O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;

În al umbrei întuneric
Te asamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape
Cu ochi negri şi cuminţi;

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;

Eu te văd răpit de farmec
Cum îngâni cu glas domol,
În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,
Clipe dulci se par ca veacuri.”

Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupră-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.

Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot…
Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

O, rămâi

Citat

În seara când ne-om întâlni

Căci va veni şi seara-aceea –
În seara-aceea voi aprinde trei candelabre de argint
Şi-ţi voi citi
Capitole din epopeea
Amantelor din Siracuza,
Citera,
Lesbos
Şi Corint…
Şi-n seara când ne-om întâlni
Te-oi întreba,
Ca şi pe multele pe care le-am întrebat ‘naintea ta:
– Voieşti sau nu să fii a mea?

În seara când ne vom iubi –
Căci va veni şi seara-aceea –
În pat vom presăra buchete de trandafiri şi chiparoasă
Ne vom închide-apoi în casă
Şi vom zvârli în stradă cheia…
Şi-n seaca când ne vom iubi
Te-oi întreba,
Ca şi pe multele pe care le-am întrebat ‘naintea ta:
– Voieşti să nu mai fii a mea?…

Şi-n seara când ne-om despărţi –
Căci va veni şi seara-aceea –
Vom stinge flăcările-albastre din candelabrele de argint,
Iar florile de chiparoasă şi trandafirii-i vom presa
În cartea roză-a epopeii
Amantelor din Siracuza,
Citera,
Lesbos
Şi Corint…
Şi-n seara când ne-om despărţi
Te voi ruga,
Ca şi pe multele pe care le-am sfătuit ‘naintea ta:
– Să-ţi aminteşti c-ai fost şi-a mea!…

Minulescu a fost iubirea mea din liceu, în toate oracolele era câte o strofă din poeziile lui.

Romanţă fără muzică

Citat

 

Iarna

Din vazduh cumplita iarna cerne norii de zapada,

Lungi troiene calatoare adunate-n cer gramada;

Fulgii zbor, plutesc in aer ca un roi de fluturi albi,

Raspandind flori de gheata pe ai tarii umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineata ninge iara!

Cu o zale argintie se imbraca mandra tara;

Soarele rotund si palid se prevede printre nori

Ca un vis de tinerete printre anii trecatori.

Tot e alb pe camp, pe dealuri, imprejur, in departare,

Ca fantasme albe plopii insirati se perd in zare,

Si pe-ntinderea pustie, fara urme, fara drum,

Se vad satele perdute sub clabuci albii de fum.

Dar ninsoarea inceteaza, norii fug, doritul soare

Straluceste si dismiarda oceanul de ninsoare.

Intr-o sanie usoara care trece peste vai …

In vazduh voios rasuna clinchete de zurgalai.

Vasile Alecsandri

1821-1890

(1868)

Pasteluri

Iarna

Citat

Nichita Stănescu

Ce bine că esti

E o întâmplare a fiintei mele
si atunci fericirea dinlauntrul meu
e mai puternica decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrisnesti intr-o imbratisare
mereu dureroasa, minunata mereu.

Să stam de vorba, să vorbim, să spunem cuvinte
lungi, sticloase, ca niste dalti ce despart
fluviul rece în delta fierbinte,
ziua de noapte, bazaltul de bazalt.

Du-mă, fericire, în sus, si izbeste-mi
timpla de stele, până când
lumea mea prelunga si în nesfirsire
se face coloana sau altceva
mult mai inalt si mult mai curând.

Ce bine ca esti, ce mirare ca sunt!
Doua cântece diferite, lovindu-se amestecindu-se,
doua culori ce nu s-au văzut niciodata,
una foarte de jos, intoarsa spre pământ,
una foarte de sus, aproape rupta
în infrigurata, neasemuita lupta
a minunii ca esti, a-ntimplarii ca sunt.


Ce bine ca esti…

Citat

Te uita cum ninge decembre…
Spre geamuri, iubito, priveste –
Mai spune s-aduca jaratec
Si focul s-aud cum trosneste.

Si mâna fotoliul spre soba,
La horn să ascult vijelia,
Sau zilele mele – totuna –
As vrea să le-nvat simfonia.

Mai spune s-aduca si ceaiul,
Si vino si tu mai aproape; –
Citeste-mi ceva de la poluri,
Si ninga… zapada ne-ngroape.

Ce cald e aicea la tine.
Si toate din casa mi-s sfinte; –
Te uita cum ninge decembre…
Nu râde… citeste inainte.

E ziua si ce intuneric…
Mai spune s-aduca si lampa –
Te uita, zapada-i cât gardul,
Si-a prins promoroaca si clampa.

Eu nu mă mai duc azi acasa…
Potop e-napoi si nainte,
Te uita cum ninge decembre,
Nu râde… citeste inainte.

„Mai spune s-aduca si ceaiul,
Si vino si tu mai aproape; –„…am baut impreuna un ceai minunat..dar poezia nu a ajuns la mine, cu toate ca era atat de frumos..cald, lumanari aprinse si vorbe duioase..

DECEMBRE

Citat

 „Iar te-ai cufundat în stele
Și în nori și-n ceruri nalte?
De nu m-ai uita încalte,
Sufletul vieții mele.

În zadar râuri în soare
Grămădești-n a ta gândire
Și câmpiile Asire
Și întunecata mare;

Piramidele-nvechite
Urcă-n cer vârful lor mare –
Nu căta în depărtare
Fericirea ta, iubite!”

Astfel zise mititica,
Dulce netezindu-mi părul.
Ah! ea spuse adevărul;
Eu am râs, n-am zis nimica.

– „Hai în codrul cu verdeață,
Und-isvoare plâng în vale,
Stânca stă să se prăvale
În prăpastia măreață.

Acolo-n ochiu de pădure,
Lângă trestia cea lină
Și sub bolta cea senină
Vom ședea în foi de mure.

Și mi-i spune-atunci povești
Și minciuni cu-a ta guriță,
Eu pe-un fir de romăniță
Voi cerca de mă iubești.

Și de-a soarelui căldură
Voi fi roșie ca mărul,
Mi-oi desface de-aur părul,
Să-ți astup cu dânsul gura.

De mi-i da o sărutare,
Nime-n lume n-a s-o știe,
Căci va fi sub pălărie –
Ș-apoi cine treabă are!

Când prin crengi s-a fi ivit
Luna-n noaptea cea de vară,
Mi-i ține de subsuoară,
Te-oi ține de după gât.

Pe cărare-n bolți de frunze,
Apucând spre sat în vale,
Ne-om da sărutări pe cale,
Dulci ca florile ascunse.

Și sosind l-al porții prag,
Vom vorbi-n întunecime;
Grija noastră n-aib-o nime,
Cui ce-i pasă că-mi ești drag?”

Înc-o gură – și dispare…
Ca un stâlp eu stam în lună!
Ce frumoasă, ce nebună
E albastra-mi, dulce floare!

……………………

Și te-ai dus, dulce minune,
Ș-a murit iubirea noastră –
Floare-albastră! floare-albastră!…
Totuși este trist în lume!

„Și te-ai dus, dulce minune, Ș-a murit iubirea noastră”..si ce tare ma doare…ma seaca la inimioara…mai mai mai.

Am si eu o Floare Albastra

Catrene – Omar Khayyam

Standard

I

Un om prin lume trece. El nu e musulman.
Nici infidel nu este. Nu crede-n legi si zei.
Nu neaga, nu afirma. Dar vezi in ochii sai
Ca nimenea nu este mai trist si mai uman.

II

Nu mi-am facut vreodata din rugi sirag de perle
Ca sa-mi ascund noianul pacatelor cu ele.
Nu stiu daca exista o Mila sau Dreptate
Dar totusi, nu mi-e teama: curat am fost în toate.

III

Spun unii ca exista un Creator si zic
Ca pentru a distruge, fiinte a creat.
Fiindca sunt urâte? Dar cine-i vinovat?
Sau pentru ca-s frumoase? Nu mai pricep nimic.

IV

Natura cu-ale sale stihii si elemente,
Sofismul si-adevarul – îmi sunt indiferente.
Da-mi vin si-atinge harfa cu modulatii moi
Asemeni cu-ale brizei ce trece ca si noi.

V

Mai toarna-mi vinul rosu ca un obraz de fata.
Curatul sânge scoate-l din gâturi de ulcioare.
Caci, în afara cupei, Khayyam azi nu mai are
Macar un singur prieten cu inima curata.

VI

Sunt clipe când îmi pare ca tot ce-a trebuit
Sa aflu despre lume, de mult am deslusit.
Dar stelele ma mustra tacut din patru zari:
„N-ai dezlegat nici una din marile întrebari”.

VII

În aceasta seara vinul ma-nvata-un sens mai pur:
Cu sânge cast, de roze, paharele ni-s pline,
Iar cupa-i modelata din închegat azur.
Si noaptea-i pleoapa unei launtrice lumine…

VIII

Renume de-ai sa capeti, hulit vei fii de vulg.
Dar daca te vei tine departe de multime,
Uneltitor te-or crede. Cum, Doamne, sa ma smulg,
Sa nu ma stie nimeni si sa nu stiu de nime?

IX

Fii vesel, caci tristetea o sa dureze pururi.
Mereu aceleasi stele s-or învârti-n azururi.
Din caramizi facute din trupul tau, n-ai teama,
Se vor zidi palate pentru neghiobi de seama.

X

Avui vestiti maestri. Facusem mari progrese.
Când mi-amintesc savantul ce-am fost, azi îl compar
Cu apa ce ia forma impusa de pahar
Si fumu-n care vântul naluci ciudate tese.

XI

Credinta si-ndoiala, eroare si-adevar,
Ca boaba unei spume, usoare sunt si goale.
Opaca sau bogata în irizari de cer,
Aceasta boaba-i chipul si tâlcul vietii tale.

XII

Atâta duiosie la început. De ce?
Atâtea dulci alinturi si-atâtea farmece
În ochi, în glas, în gesturi – apoi. De ce? Si-acum,
De ce sunt toate ura si lacrima si fum?

XIII

Putina apa si putina pîine
Si ochii tai în umbra parfumata.
N-a fost sultan mai fericit vreodata
Si nici un cersetor mai trist ca mine.

XIV

Ivirea mea n-aduse nici un adaos lumii,
Iar moartea n-o sa-i schimbe rotundul si splendoarea.
Si nimeni nu-i sa-mi spuna ascunsul tâlc al spumii:
Ce sens avu venirea? Si-acum, ce sens plecarea?

XV

Priveste cedrul mândru: atâtea brate are!
Dar nu ca sa cerseasca, ci ca s-adune soare.
Si limbi nenumarate au nuferii si crinii.
Vorbesc însa limbajul tacerii si-al luminii.

XVI

Da-mi cupa si ulciorul! Sa bem fermecatoare
Faptura plamadita din roua si eter!
Câte minuni ca tine zeflemitorul cer
De mii de ori schimbat-a în cupe si ulcioare?

XVII

Sarmane om, nimica tu n-ai sa stii vreodata.
Nimic din ce-nconjoara aceasta ora trista.
Încearca sa-ti faci Raiul, promis de zei odata,
Aici, caci altul poate dincolo nu exista.

XVIII

Sa-ti faci putini prieteni. Din tine nu iesi
Caci prea des falsitatea credinta ne-o înfrânge.
Când ti se-ntinde o mâna, ‘nainte de-a o strânge,
Gândeste-te ca poate te va lovi-ntr-o zi.

XIX

Toti idolii pe care atât i-am adorat
Mi-au sângerat credinta cu rani ce nu se vindec.
Mi-au înecat tristetea în vinul parfumat
Si mi-au vândut la urma renumele pe-un cântec.

XX

Ma dojeniti ca vesnic sunt beat. Ei bine, sunt!
Necredincios ma faceti. Si ce daca-i asa?
Puteti orice sa spuneti pe socoteala mea.
Îmi apartin. Pricepeti? Si sunt ceea ce sunt!

XXI

Spuneti-mi, ce-i mai bine? Sa mergi într-o taverna,
Sau sa te tângui zilnic cu sufletul pustiu,
Îngenunchind în templu? Dar eu nu vreau sa stiu
De-Alah si alta viata, caci stingerea-i eterna.

XXII

Nu judeca pe nimeni, ci cata sa-ntelegi.
Eu beau, dar aminteste-ti ca ai si tu pacate.
De vrei s-ajungi la pace si la seninatate,
Apleaca-te asupra durerii lumii-ntregi.

XXIII

E-april. Pluteste-n aer o vraja de nespus.
Se nasc din nou sperante si-ndemnuri de a fi.
Fiece floare alba e mâna lui Moisí
Si-n fiecare briza respira, blând Isus.

XXIV

Acest vas fu odata un biet îndragostit
Gemând de nepasarea unei femei frumoase.
Iar toarta era bratul ce mângâia mâhnit
Suavul gât cu-atingeri usoare, de matase.

XXV

Noi nu vom sti vreodata ce ne asteapta mâine.
Tu bucura-te astazi! Atâta îti ramâne.
Ia cupa si te-aseaza sub luna de clestar,
Caci mâine poate luna te va cata-n zadar.

XXVI

Tu vezi doar aparente. Un val ascunde firea.
Tu stii de mult aceasta. Dar inima firava,
Tot vrea sa mai iubeasca. Caci ni s-a dat iubirea
Asa cum unor plante le-a dat Alah otrava.

XXVII

Coranul, cartea sfânta, citimu-l câteodata.
Dar cine se desfata din el în orice ceas?
Pe cupa plina însa o maxima-i gravata
Pe care zi si noapte o soarbem cu nesat.

XXVIII

Ni-i vinul si prieten si aur si noroc.
De cer nu ne e frica, nu-i cerem îndurare.
Caci suflete si inimi si cupe si ulcioare
N-au teama de tarâna, de apa si de foc.

XXIX

Cât de sarac e-acela ce nu poate sa spuna:
„Sunt beat mereu de vinul cel tare al iubirii”.
Cum poate el sa simta în zori uimirea firii
Si noaptea vraja sfânta a a clarului de luna?

XXX

Nimic nu mai m-atrage. Da-mi vin! În asta seara
Cea mai frumoasa roza din lume-i gura ta.
Da-mi vin! Sa straluceasca aprins la fel ca ea!
Cainta mea sa fie ca bucla ta, usoara…

XXXI

Traiesc iar anii tineri. Aprinsul tamâios
În flacari sa ma arda, caci, iata, vine ceata.
Vin! Nu importa care. Nu sunt pretentios.
Pe cel mai bun gasi-l-voi la fel de-amar ca viata.

XXXII

Am întrebat Savantul si-am întrebat si Sfântul,
Sperând c-au sa ma-nvete suprema-ntelepciune.
Si dupa-atâta râvna atât se poate spune:
Ca am venit ca apa si-o sa plecam ca vântul.

XXXIII

De ce incertul mâine te tulbura mereu?
Caci nu sta în putere sa-i schimbi de astazi fata.
Traieste-adânc prezentul! Iar mâini? Nici Dumnezeu
Nu ar putea sa-ti spuna ce taina-ascunde ceata.

XXXIV

Dincolo de pamânt si infinit
Catam sa aflu cerul unde vine.
Si-un glas solemn atunci s-a auzit:
„Si cerul si infernul sunt în tine.”

XXXV

Cel ce-a cules în viata al cunostintei Mar
Pe-adevarata Cale purta-va pasii sai.
Numai acela stie ca azi e ca si ieri
Si mâini va fi asemeni cu Ziua cea Dintai.

XXXVI

Acum din fericire doar numele persista.
Iar cel mai vechi prieten tot vinul nou ramâne.
Mângâie cupa plina. E singurul tau bine
În ora asta goala, în ora asta trista

XXXVII

Viata se grabeste, rapida caravana.
Opreste-te si-ncearca sa-ti faci intensa clipa.
Nu ma-ntrista si astazi, faptura diafana!
Mai toarna-mi vin! Amurgul m-atinge cu aripa…

XXXVIII

Un joc ce se repeta e viata – si tu stii:
Câstigul e durere si moartea fara nume.
Ferice de copilul sfârsit în prima zi…
Mai fericit acela ce n-a venit pe lume.

XXXIX

Zefirul racoreste obrajii rozelor
Si-n umbra parfumata ne mângâie extazul.
Atât de plin de vraja si de noroc e ceasul,
Ca tristul ieri dispare ca fulgul de usor…

XL

Aceste ornamente pe cupa delicata
Un bautor le-nscrise cu mâna-nfrigurata.
De dragul caror gene le-a vrut asa de fine?
Si-o sa le sfarme, poate, îndurerat de cine?

XLI

Sa nu-ti dezvalui taina din suflet celor rai.
Nebunilor nu spune durerea niciodata.
În zâmbet sa te ferici de toti semenii tai.
Nadejdile, ascunse sa-ti stea de lumea toata.

XLII

Întorsu-ne-am prieteni la vechiu-ne desfrâu.
Am renuntat la ceruri, la rugi si cele sfinte.
Oriunde este-o cupa, Tu ai sa vezi, Parinte,
Cum curge-n gâturi vinul ca apa într-un râu.

XLIII

O Mâna-ascunsa scrie si trece mai departe.
Nici rugi, nici argumente, nici spaima ta de moarte
Nu vor îndupleca-o sa stearga vreun cuvânt.
Nici lacrimile toate nu pot sa stearga-un rând.

XLIV

Betivule, imensa urna, eu nu stiu cin’ te-a modelat.
Stiu doar ca poti sa-ncapi trei vedre si stiu c-ai sa te sfarmi curând.
Mult timp am sa ma-ntreb atuncea: de ce ai fost oare creat,
De ce-ai fost fericit si-acuma – de ce nu esti decât pamânt?

XLV

Esti trist? Adu-ti aminte ca-n jur atâtia sufar.
Si ca dureri mai grele în univers pot fi.
Alege-ti o femeie cu sânii albi, de nufar.
Sa n-o iubesti. Nici dânsa n-o sa poata iubi.

XLVI

Olarul sta în fata rotii. Cânta.
El modeleaza solduri de ulcioare.
El cranii mândre de sultani framânta
Si ofilite mâini de cersetoare.

XLVII

S-aprind alti zori! Descopar din nou splendoarea firii.
Cui sa-i aduc prinosul în clipa asta sfânta
Când mii de flori si buze se daruiesc iubirii?
Copila, lasa harfa, caci, iata, pasari cânta…

XLVIII

Bea vin! Curând vei trece si tu supremul prag.
Si nu vei lua cu tine nimic din ce ti-i drag.
Aceasta-i marea taina: laleaua scuturata
Nu înfloreste iarasi, o Saki, niciodata.

XLIX

De ai alaturea de tine doua masuri de vin si-o cupa,
Sa bei în orice adunare, si când esti singur iarasi bea!
Caci Cel ce face si reface tot ce-i în lume nu se-ocupa
Nici de musteti ca ale tale si nici de barbi cum e a mea.

L

Un punct pierdut e lumea în haosul imens.
Toata stiinta noastra: cuvinte fara sens.
Om, pasare si floare sunt umbre în abis.
Zadarnic este gândul, iar existenta – vis.

LI

Grabite ca si apa si repezi ca un vânt
Ce-alearga prin pustiuri, fug zilele-mi putine.
Si, totusi, doua zile indiferente-mi sunt:
Ziua de ieri si ziua care-o sa vina mâine.

LII

Cât timp voi încerca sa umplu cu pietre marea nesfârsita?
Dispretuiesc si libertinii, dar si credinta ipocrita.
Voi merge-n Rai sau în Gheena? Dar mai întâi e-adevarat
C-aceste stranii tari exista? Care din voi le-a vizitat?

LIII

Priveste! Trandafirul se leagana în vânt.
Ce patimas îi cânta de sus privighetoarea!
Bea! Ca sa uiti ca vântul va scutura azi floarea
Si va lua cu dânsul fermecatorul cânt…

LIV

Khayyam cosea la cortul filosofiei. Dar
Cazu în creuzetul mâhnirii. Si-atunci fumul
Fu spulberat de Parce în patru vânturi. Scrumul
L-a dat pe mai nimica un negustor avar.

LV

De-i dam sa bea, si-un munte o sa danseze-n soare.
Dispretuirea cupei e cea mai grea smintire.
Tu-ai vrea sa schimbi paharul pe viata viitoare?
Dar vinul este-un suflet ce da desavârsire.

LVI

Te chinuieste gândul ca faci mereu pacate.
Din orice bucurie o vina ti-ai facut.
E fara rost tristetea, Khayyam, caci dupa moarte
Veni-va sau iertarea sau neantul absolut.

LVII

În vin cel întelept gaseste extazul celora Alesi.
El ne reda si tineretea si ce-am pierdut si ce ni-i dor.
În flacari aurii ne arde ca-ntr-un vârtej ametitor.
Dar si tristetea ne-o preschimba într-un izvor racoritor.

LVIII

Priveste-n jur: durerea cu mii si mii de fete.
Cei dragi sunt morti. Esti singur cu palida tristete.
Ridica însa fruntea! Culege tot ce-atingi!
Trecutul e-un cadavru. Nu este timp sa-l plângi.

LIX

Imperiile toate pentru o cupa plina!
Toata stiinta voastra pe parfumatul vin.
Cântarile iubirii pe glasu-i cristalin
Si slava lumii pentru curata lui lumina.

LX

Beau vin si mi se spune de unul si altul:
„Sa nu mai bei, caci vinul dusman este de moarte
Al lui Alah”. Atuncea, zic eu, pentru Prea-Naltul
Voi bea pagânul sânge. E-un act de pietate.

….

Omar Khayyam

Standard

Suprema intelepciune – detasarea

O, vino cu batrânul Khayyam, si vezi de-nvata
Întelepciunea-i sfânta: stim ca aceasta viata
E-un zbor înfrânt, iar restul atât e – o minciuna
Corolele se-nvoalta anume ca sa-apuna.

Cereasca bolta pare o ceasca rasturnata.
Sub ea-nteleptii temniti de teorii ocupa.
Tu sa imiti iubirea dintre ulcior si cupa,
Ce sorb stând gura-n gura licoarea fermecata.

Nu judeca pe nimeni, ci cata sa-ntelegi.
Eu beau, dar aminteste-ti ca ai si tu pacate.
De vrei s-ajungi la pace si seninatate,
Apleaca-te asupra durerii lumii-ntregi.

Cel ce-a cules In viata al Cunostintei Mar,
Pe-adevarata Cale purta-va pasii sai.
Numai acela stie ca azi e ca si ieri
Si mâini va fi asemeni cu Ziua cea Dintâi.

Un vânt de miazanoapte a vestejit azi floarea
Pe care o cântase în zori privighetoarea.
N-o plânge însa. Roza se va-nnoi mereu.
In timp ce noi dormi-vom în tarna somnul greu

La vremea primaverii pe margini de alee
Cu burtii tai prieteni si-o fata cum e crinul…
Aduceti-mi o cupa! Cei care-n zori beau vinul
Nu tin de sinagoga, de templu sau moschee.

Rasplata cuvenita iar n-a venit. Zâmbeste!
Sa crezi ca-un lucru poate fi altfel, nebunie-i.
Caci totu-i scris în cartea pe care-o rasfoieste
La întâmplare vântul uituc al vesniciei.

Nu am cerut sa fiu. Ma straduiesc
Sa trec fara uimire sau mânie.
Plecând, nu-ntreb pe nimeni daca stie
Ce-a fost popasul straniu pamântesc.

Natura cu-ale sale stihii si elemente,
Sofismul si-adevarul – îmi sunt indiferente.
Da-mi vin si-atinge harfei cu modulatii moi
Asemeni cu-ale brizei ce trece ca si noi…

A stelelor rotire care-nconjoara firea
Provoaca ameteala la cei din valea lunii.
Khayyam, tine-te bine de firu-ntelepciunii,
Pe când In jur danseaza din veac nemarginirea

În para aurarii înalta cupa plina
Cu vinul ca laleaua! O alta cupa-nchina
Iubitei ce-ti surâde. Pe-aprinsele ei buze
Sa sorbi adânc caci mâine vei fi un pumn de spuze…

Nu poti aprinde marea, nici omul sa-l convingi
Ca fericirea multa adeseori înseala.
Caci cupa care-i plina, usor chiar de-o atingi,
Se varsa. Dar intacta ramâne cupa goala.

As vrea sa-ti spun o taina omisa din Scripturi:
Din tina de mâhnire e omul încropit.
Aduna-aici o vreme ceva farâmituri
Si pleaca apoi cu graba în neantul nesfârsit.

Când zorii stralucire pe sânii Terei varsa,
Ia cupa si goleste-o! Da-ti lacrima pe-un cânt,
Caci zori mereu veni-vor spre noi cu fata-ntoarsa,
Când noi vom fi cu fata întoarsa spre pamânt.

Nu fii mâhnit ca lumea-i perfida si nedreapta
Nu-ti aminti si astazi de cei ce nu mai sunt.
O fota ca o roza si cupa te asteapta Surâzatoare.
Viata nu ti-o zvârli în vânt.

De-a lumii nedreptate cât timp rosi-vom oare?
Cât timp vom arde-n focul acestei lumi stupide?
Ridica-te si-alunga chemarile perfide
Si sa serbam parfumul si-a vinului culoare!

… Plângea un strop de apa: „Sunt despartit de Mare!”
Zâmbi atuncea Marea: „Noi suntem totul. Oare
Supremul zeu nu-i unda? Desi suntem departe,
Un punct ce nu se vede abia de ne desparte”

Îmi deghizez tristetea, caci pasarea ranita
Se-ascunde ca sa moara. Vin! Si sa spunem glume!
Vin, trandafiri si cântec! Si tu aici, anume,
Cu-a ta indiferenta, frumoasa mea iubita!

De vrei s-atingi sublima singuratate-a serii
Si-a stelelor înalte , desparte-te de toate:
Prieteni si iubite. Nici lacrima durerii
Straine sa nu darui, nici zâmbete-nselate.

Zadarnic cercetasem si carti si întelepti
Si-am întrebat la urma si cupa: „Ce va fi
Când am sa plec din lume?” Ea gura îsi lipi
De-a mea: „Bea vin! Din moarte n-o sa te mai destepti”

Acestei lumi nedrepte sa nu-i dai viata ta.
Nu-ti aminti durerea ce-a fost si ce-o sa vie.
Lânga o zâna alba cu sâni de iasomie
Ascunde-te de lume cu-o cupa-alaturea.

Daca esti beat, Khayyam, fii fericit.
Si daca Iubita te alinta, fii iarasi fericit.
Iar când visezi ca nu esti, zâmbeste multumit,
Caci moartea e neantul pe vesnicia-ntreaga.

Tu te hranesti cu fumul sarac din vatra lumii
Cât o sa-ti chinui mintea cu-a fi si a nu fi?
Nu-ti irosi câstigul de fiecare zi
Cârpind la zdreanta vietii pe care-ai s-o daihumii.

Mâini vom pleca, prieteni. De ce sa ne lipsim
De vinul rosu si-o fata cu chip de serafim?
Câti au murit cu gândul ca lumea e eterna?
Când n-oi mai fi, ce-mi pasa de-i veche sau moderna?

Cât timp au sa te-nsele parfumuri si culori?
Ce-i rau, ce-i bine – Cartea pe cei naivi înveti-i.
De-ai fi tu chiar izvorul Zemzem, chiar apa vietii,
Tot în pamânt la urma tacut ai sa cobori.

Ferice-acel ce-n lume strain si liber trece,
Fara sa creada-n secte si în porunci divine.
Ca vulturul se-nalta spre cer, si nu petrece
Ca bufnitele printre tenebre si ruine.

Sa beau si sa ma bucur – aceasta-i partea mea.
Indiferenti mi-s zeii si orice erezie.
De-ntreb mireasa lumii: „Ce dota mi-aduci mic
Ea-mi spune: „A mea dota e bucuria ta.”

Urzeste lumea, Doamne, din nou sub ochii mi
Sa-ti spun cum s-o faci altfel. Si-apoi te-as mai ruga
Sa-mi dai o alta viata. Sau – mai curând – de vrei.
Ai mila si ma sterge pe veci din Cartea ta.

Închide Coranul si liber gândeste
Si liber la toate în jur sa privesti.
Da totul si iarta oricui te raneste
Si-ascundete-n taina când vrei sa zâmbesti.

Tu, ce esti rezumatul Creatiei întregi,
Nu mai cerca din pierderi câstigul sa-l alegi,
La cupa grea din mâna paharnicului vietii.
Uita-vei si-asta lume si cea din tara cetii.

Nu cheltui-n tristete parelnica ta zi!
Pe drumul nedreptatii sa-ti fie calea dreapta.
Si pentru ca la capat neantul ne asteapta,
Închipuie-ti ca nu esti – si liber ai sa fii.

Sloboade-ma Parinte, de-un calcul fara capi
Cu minusuri si plusuri. Vreau ca sa ies din n
Un sclav sunt câta vreme cunosc ce-i râu, ce-i bine.
Dar vinul libertatea ma face sa-mi recapat.

Când lasi ca a ta frunte la idoli sa se-nchine,
Tu iesi din tine însuti ca sa te-ntorci în tine.
Când sorbi o-nghititura din vinul roz în spume,
Tu te desparti de tine si te desparti de lume.

Azi ce-am sa fac? Voi merge la umbra c-un ulcior?
Voi medita? Voi scrie? – O pasare-a trecut
Si-acum se pierde beata în cerul arzator.
Ca dânsa m-as vrea liber, – sus – în necunoscut.

De-asi fi cu zeii-asemeni, as arde-ntreaga lume
Si-as face-o alta-n care Adam – eliberat -,
Sa poata lesne-atinge tot ce-un om a visat
Si fiecarui lucru sa-i dea nou sens si nume.

Esti trist? Adu-ti aminte ca-n jur atâtia sufar.
Si ca dureri mai grele In univers pot fi.
Alege-ti o femeie cu sânii albi, de nufar.
Sa n-o iubesti. Nici dânsa sa nu poata iubi.

Cel care nu refuza tot ce-l momeste-n jur
Un sclav e al dorintii si-o victima-a durerii.
Tu sufletul pastreaza-l mereu desprins si pur.
Sa nu cazi în capcana amara a placerii.

Întelepciunea-n viata-i deplina renuntare
La orice lucru. Altfel, amar te vei cai.
Doar rupt de orice grija înseninat vei fi.
Afara de asta totul e chin si tulburare.

Un joc de artificii e lumea: umbre vane.
Îneaca-le în cupa pastrându-ti mintea treaza.
Si izbavit esti astfel de-aceste vagi icoane
Si gândul imposibil ce zilnic te-asalteaza.

Exista doua lucruri la baza întelepciunii
Si doua revelatii deschise-s pentru unii:
Sa nu te-nfrupti din toate ce se numesc mâncare
Si sa te tii departe de tot ce viu îti pare.

Îti place sa sorbi cupa cu buze rubinii,
Îti place sa sorbi viersul de harfa si de flaut.
Dar astea sunt desarte. Caci daca n-am sa caut
Sa ma desprind de toate – nimica nu voi fi.

În vin o moarte afli. Ci-n cupa o magie-i.
Caci neantul-acesta naste o ramura-a veciei.
Ma reînvie suflul lui Dumnezeu pe cruce
Si moartea cea carnala în hau de mine fuge.

O, inima, te doare popasul pe pamânt
Arunca de pe suflet al lutului vestmânt.
Si-astfel, desprins de tina, în sfânta curatie,
Spre ceru-nalt sa-ti afli si sens si bucurie.

Eu vinu-l sorb nu pentru o multumire strâmta,
Nu beau pentru refuzul vreunui dumnezeu,
Nici pentru ca sa tulbur morala cea mai sfânta. –
Ci, bând – respir o clipa, iesind din strâmtul eu.

Conditia umana cu greaua-i umilire
Dizolv-o în delirul betiei. Mântuiti
Vom fi astfel – si-n ceruri, de trupuri despartiti,
Plutim desprinsi dincolo de orice-ngradire.

La cei rai nu-mi voi spune, nici celor buni secretul.

A gândului esenta în verb saraca-ar fi.
Eu vad un loc mirific, dar nimanui nu-ncredu-l,
O taina am pe care n-o pot dezvalui.